- Các vật phẩm trong gói quà đặt mua sẽ được trao 1 ngày sau ngày đặt mua

- Vui lòng lựa chọn máy chủ và nhân vật trước khi tiến hành đặt mua vật phẩm

- Vật phẩm được bán tại mỗi máy chủ sẽ khác nhau

- Lưu ý: Khi thay đổi máy chủ hoặc nhân vật, các giao dịch cũ chưa hoàn thành sẽ bị hủy

Đơn hàng hiện tại: 0 GG

Xem vật phẩm đã chọn

Vui lòng đăng nhập!