• [Update 19/6] Vật phẩm mới - Bảo thạch mới 18-06-2014

    Untitled 1

    Các bằng hữu thân mến,

    Nằm trong phiên bản update đầu tiên chào đón mùa hè 2014, Doanh Doanh xin trân trọng giới thiệu đến Quý bằng hữu những vật phẩm mới trong Thường Thành của Tiếu Ngạo Giang Hồ. 

    Cập nhật bảo thạch

    Các Bảo thạch mới với những tác dụng mới sẽ xuất hiện trong Thương Thành sau đợt cập nhật này. Cùng với đó là sự xuất hiện của các vật phẩm liên quan đến khảm nạm như: Hợp Thành Phù cấp cao, Trích Tinh Thạch cấp 5, 6. Đây chính là động thái phản ánh sự chuyển mình của Thương Thành nhằm phù hợp với nhu cầu nâng cao sức mạnh trang bị của các cao thủ giang hồ. 

    Tên vật phẩm Giới thiệu Hình ảnh
    Túi Đông Lăng Thạch-Cấp 1 Tăng 103 điểm tinh thông
    Túi Bạch Mã Não-Cấp 1 Tăng 5% kháng băng
    Túi Hồng Mã Não-Cấp 1 Tăng 5% kháng hoả
    Túi Hồng San Hô-Cấp 1 Tăng 16 điểm thể phách
    Túi Lục Mã Não-Cấp 1 Tăng 5% kháng độc
    Túi Thương San Hô-Cấp 1 Tăng 9 điểm khí hải
    Túi Thanh Kim Thạch-Cấp 1 Tăng 35 điểm phòng ngự
    Túi Hoàng Mã Não-Cấp 1 Tăng 5% kháng thổ
    Túi Hắc Trân Châu-Cấp 1 Tăng 22 điểm bạo kích
    Túi Đông Lăng Thạch-Cấp 3 Tăng 413 điểm tinh thông
    Túi Bạch Mã Não-Cấp 3 Tăng 25% kháng băng
    Túi Hồng Mã Não-Cấp 3 Tăng 25% kháng hoả
    Túi Hồng San Hô-Cấp 3 Tăng 65 điểm thể phách
    Túi Lục Mã Não-Cấp 3 Tăng 25% kháng độc
    Túi Thương San Hô-Cấp 3 Tăng 36 điểm khí hải
    Túi Thanh Kim Thạch-Cấp 3 Tăng 138 điểm phòng ngự
    Túi Hoàng Mã Não-Cấp 3 Tăng 25% kháng thổ
    Túi Hắc Trân Châu-Cấp 3 Tăng 91 điểm bạo kích
    Trích Tinh Thạch-Cấp 5 Gỡ bảo thạch cấp 5 ra khỏi trang bị
    Trích Tinh Thạch-Cấp 6 Gỡ bảo thạch cấp 6 ra khỏi trang bị
    Hợp thành phù cấp cao Hợp 5 viên bảo thạch cấp 5 thành viên bảo thạch cấp 6

    Cập nhật thời trang

    Như Doanh Doanh đã từng giới thiệu, 2 bộ thời trang Minh Quang Trấn Viễn ThúcTây Vực Phong Tình Trang sẽ xuất hiện trong Thương thành. 

    Tên vật phẩm Giới thiệu Hình ảnh
    Minh Quang Trấn Viễn Thúc Thời trang  
    Minh Quang Trấn Viễn Thúc Thời trang  
    Minh Quang Trấn Viễn Khải Thời trang  
    Minh Quang Trấn Viễn Khải Thời trang  
    Tây Vực Phong Tình Mạo Thời trang  
    Tây Vực Phong Tình Mạo Thời trang  
    Tây Vực Phong Tình Trang Thời trang  
    Tây Vực Phong Tình Trang Thời trang  

    Ngày mai 19/06/2014, toàn giang hồ sẽ hướng về Thương Thành để chứng kiến sự chuyển biến mạnh mẽ từ những cập nhật và ưu đãi mới. Cơ hội hiếm có để tân trang, nâng cao thực lực bản thân. 

    Các Bằng hữu đừng quên, đây mới chỉ là bản cập nhật mở màn cho các biến đổi lớn của Tiếu Ngạo Giang Hồ trong mùa hè 2014. Cấp độ mới, Bí kíp, Ám khí, Tiên Thú Đảo và nhiều tính năng mới khác sẽ đến tay các bằng hữu trong thời gian tới! Hãy cùng chờ đón nhé!

    Nhậm Doanh Doanh kính bút.

    Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay