• [Sự kiện] Đại Lễ Giáng Sinh: Giảm giá Thương thành từ 24.12 đến 5.1.2017 (Cập nhật vật phẩm) 23-12-2016

  Thân chào các bằng hữu,

  BQT Tiếu Ngạo Giang Hồ Online sẽ tiến hành bảo trì toàn bộ máy chủ để cập nhật sự kiện giảm giá thương thành Đại Lễ Giáng Sinh.

  Thời gian dự kiến: 00:00 - 04:00 ngày 24.12.2016

  (Hoàn tất bảo trì)


  Lần đầu tiên trong lịch sử Tiếu Ngạo Giang Hồ, hàng trăm vật phẩm sẽ được giảm giá từ 30 đến 80%: thời trang, thú cưỡi, hộp trân bảo, nguyên liệu quý....

  Đại Lễ Giáng Sinh sẽ kéo dài từ 24.12.2016 đến 22h59p ngày 05.01.2017. Các bằng hữu hãy tranh thủ cơ hội có 1 0 2 này để sở hữu những vật phẩmm ình ao ước bấy lâu nhưng vẫn chưa có dịp thỏa sức mua sắm.

  Vật phẩm 
  Giảm
  Giá mới
  KNB
  Thi Tiên (Y) (Nam)  30  1904 
  Lạc Thần (Y) (Nữ)  30 1904 
  Tư Mộ (Y) (Nam - Nữ)  30  1904
  Anh Phách (Y) (Nữ)  30  1904 
  Chiến Hồn (Y) (Nam)  30 1904 
  Thái Vương (Y) (Nam)  30  1904 
  Thái Cơ (Y) (Nữ)  30  1904 
  Cận La (Y) (Nam - Nữ )  30  1904
  Mặc Lân (Y) (Nam- Nữ)  30 1904 
  Vi Quang (Y) (Nam - Nữ)  30  1904 
  Hạ Ảnh (Y) (Nam - Nữ)  30  1904 
  Tuyết Lăng (Y) (Nam- Nữ)  30  2100 
  Ma Tuyền (Y) (Nam - Nữ) 30 1904 
  Bình An (Y) (Nam - Nữ) 30  1904 
  Túy Mộng (Y) (Nam)  30  1904 
  Hoa Nhan (Y) (Nữ)  30  1904 
  Hi Đức (Y) (Nam - Nữ)  30  1904 
  Xuân Hiểu (Y) (Nam - Nữ)  30  1904 
  Huyền Thích (Y) (Nam - Nữ)  30  1904 
  Mặc Hồng (Y) (Nam - Nữ)  30  1904 
  Bất Bại (Y) (Nam)  30  1904 
  Phượng Hoàng (Y) (Nữ)  30  1904 
  Lưu Ly (Y) (Nam - Nữ)  30  1904 
  Tà Đồ (Y) (Nam)  30  1904 
  Linh San (Y) (Nữ)  30  1904 
  Dương Phàm (Y) (Nam - Nữ)  30  1904 
  Trúc Ảnh (Y) (nam - Nữ)  30  1904 
  Lãng Tử (Y) (Nam)  30 1904 
  Đông Phương (Y) (Nữ)  30  1904 
  Hoa Đạo (Y) (Nam)  30  1904 
  Phù Sinh (Y) (Nữ)  30  1904 
  Đậu Khấu (Y) (Nam - Nữ)  30  1904 
  Nguyệt Huyền (Y) (Nữ)  30  1904 
  Thi Tiên (Mạo) (Nam)  30  336
  Lạc Thần (Mạo) (Nữ)  30 336
  Tư Mộ (Mạo) (Nam - Nữ)  30  336
  Anh Phách (Mạo) (Nữ)  30  336
  Chiến Hồn (Mạo) (Nam)  30 336 
  Thái Vương (Mạo) (Nam)  30  336 
  Thái Cơ (Mạo) (Nữ)  30  336 
  Cận La (Mạo) (Nam - Nữ )  30  336
  Mặc Lân (Mạo) (Nam- Nữ)  30 336 
  Vi Quang (Mạo) (Nam - Nữ)  30  336 
  Hạ Ảnh (Mạo) (Nam - Nữ)  30  336 
  Tuyết Lăng (Mạo) (Nam- Nữ)  30  1050 
  Ma Tuyền (Mạo) (Nam - Nữ) 30 336
  Bình An (Mạo) (Nam - Nữ) 30  336 
  Túy Mộng (Mạo) (Nam)  30  336 
  Hoa Nhan (Mạo) (Nữ)  30  336 
  Hi Đức (Mạo) (Nam - Nữ)  30  336 
  Xuân Hiểu (Mạo) (Nam - Nữ)  30  336 
  Huyền Thích (Mạo) (Nam - Nữ)  30  336 
  Mặc Hồng (Mạo) (Nam - Nữ)  30  336 
  Bất Bại (Mạo) (Nam)  30  336 
  Phượng Hoàng (Mạo) (Nữ)  30  336 
  Lưu Ly (Mạo) (Nam - Nữ)  30  336 
  Tà Đồ (Mạo) (Nam)  30  336 
  Linh San (Mạo) (Nữ)  30  336 
  Dương Phàm (Mạo) (Nam - Nữ)  30  336 
  Trúc Ảnh (Mạo) (nam - Nữ)  30  336 
  Lãng Tử (Mạo) (Nam)  30 336 
  Đông Phương (Mạo) (Nữ)  30  336 
  Hoa Đạo (Mạo) (Nam)  30  336 
  Phù Sinh (Mạo) (Nữ)  30  336 
  Đậu Khấu (Mạo) (Nam - Nữ)  30  336 
  Nguyệt Huyền (Mạo) (Nữ)  30  336 
  Bình Anh (Y) (Loli)  30  1904 
  Mặc Hồng (Y) (Loli)  30  1904 
  Nguyệt Linh (Y) (Loli)  30  1904 
  Xuân Huy (Y) (Loli) 30  1904 
  Bách Hoa (Y) (Loli) 30 1904 
  Thái Cơ (Y) (Loli) 30 1904 
  Cận La (Y) (Loli) 30  1904 
  Vi Quang (Y) (Loli) 30  1904 
  Song Sinh(Y) (Loli) 30  1904
  Vạn Linh (Y) (Loli) 30  1904 
  Linh Lung(Y) (Loli) 30  1904 
  Noãn Đông (Y) (Loli) 30  1904
  Bình An (Y) (Loli) 30  1904 
  Xuân Hiểu (Y) (Loli) 30  1904 
  Nguyệt Huyền (Y) (Loli) 30  1904 
  Vũ Mâu (Y) (Loli) 30  1904 
  Học Viện (Y) (Loli) 30  1904 
  Bình Anh (Mạo) (Loli)  30  336 
  Mặc Hồng (Mạo) (Loli)  30  336 
  Nguyệt Linh (Mạo) (Loli)  30  336 
  Xuân Huy (Mạo) (Loli) 30  336
  Bách Hoa (Mạo) (Loli) 30 336 
  Thái Cơ (Mạo) (Loli) 30 336 
  Cận La (Mạo) (Loli) 30  336 
  Vi Quang (Mạo) (Loli) 30  336 
  Song Sinh (Mạo) (Loli) 30  336
  Vạn Linh (Mạo) (Loli) 30  336
  Linh Lung (Mạo) (Loli) 30  336 
  Noãn Đông (Mạo) (Loli) 30  336
  Bình An (Mạo) (Loli) 30  336
  Xuân Hiểu (Mạo) (Loli) 30  336 
  Nguyệt Huyền (Mạo) (Loli) 30  336 
  Vũ Mâu (Mạo) (Loli) 30  336 
  Học Viện (Mạo) (Loli) 30  336
  Đường Quả Tinh Quang (Phi Phong)  30  336 
  Ẩn Hương Nhược Mộng (Phi Phong)  30  896
  Kim Sa La Ca (Phi Phong) 30  896 
  Ma Vũ Khinh Dực (Phi Phong)  30  896 
  Quỳnh Nguyệt Bạch Thỏ (Túi sau)  30  896 
  Chuông Gió (Túi sau) 30  896 
  Phương Mai Hiểu Xuân (Túi sau)  30  896 
  Mặt Nạ Vinh Diệu (Trang sức)  30  896 
  Mộ Nguyệt Khuynh Thành (Trang sức)  30  672
  Hỷ Thượng (Trang sức)  30  896 
  Huỳnh Hỏa Vi Quang (Trang sức)  30  896 
  Ám Hương Dạ Vũ (Trang sức)  30  896 
  Nhất Diệp Tú Mục (Trang sức) 30  896 
  Mộng Tinh Lịch Thái (Trang sức)  30  672 
  Hộp Thuốc Nhuộm (Nhuộm màu) 40  1440 
  Tô Tú Hoa Tuyến (Nhuộm màu)  30  90 
  Kim Ti Tú Châm  (Nhuộm màu) 30  350 
  Thuốc Nhuộm Ngẫu Nhiên  20  16 
  Thái Tú Hạp (Nhuộm màu)  50  225 
  Thuốc nhuộm cố định  20  50 
  Thể Mặc Ấn Chương 50  195 
  Ô Thịt Xiên  30  350 
  Ô Lâm Chi  30  1050 
  Ô Kẹo  30  1050 
  Ô Khổng Tước  30  1540 
  Ô Nấm   30  1540 
  Mi Lộc Tuyết Khiêu (Thú cưỡi)  30  2100 
  Phong Mặc Câu (Thú cưỡi) 30  4200 
  Trư Bảo Khôi Khôi (Thú cưng) 30  1260 
  Báo Ân Thái Vũ (thú cưng)  30  896 
  Mặt đen (Thú cưng) 30  2100 
  Kashikaka (Thú cưng)  30  3500 
  Hùng Miêu (Thú cưng) 30  4900 
  Ngưu Giác Lược (Hảo hữu)  50  20 
  Đường Thương Đế Ngọc Tỉ (Hảo hữu) 50  150 
  Chiêu Quan Lưu Ly Trản (Hảo hữu)  50  100 
  Đường Tam Thái Sĩ Nữ (Hảo hữu)  50  65 
  Trừng Trấn Thanh Uy Lệnh (Bang hội) 50  1500 
  Thăng Long Lệnh (Bang hội)  50  200 
  Yến Khách Thiệp (Bang hội)  50  500 
  Minh Chủ Thưởng Thiện Lệnh (Bang hội)  50  1125 
  Minh Chủ Trừng Ác Lệnh (Bang hội)  50  250 
  Đấu Chuyển Tinh Di (Pháo hoa)  30  14 
  Băng Hỏa Trùng Thiên (Pháo hoa)  30  56 
  Tinh Trụy Ngân Tuyền (Pháo hoa) 30  14 
  Quần Tinh Tán Lạc (Pháo hoa)  30  14 
  Yêu Nghiệt Hạ Tân (Pháo hoa)  30  28 
  Song Long Thái Dực (Pháo hoa)  30  28
  Tranh Tâm Rực Rỡ (Pháo hoa)  30 14 
  Lam Sắc Tinh Trần (Pháo hoa)  30 28 
  Tử Mộng Tình Hoài (Pháo hoa)  30  28 
  Lam Tâm Rực Rỡ (Pháo hoa)  30 14 
  Sách - Sinh Thần Chi Khánh (Pháo hoa)  30 210 
  Sách - Chân Ái Vô Hạn (Pháo hoa)  30  210 
  Sách - Phấn Tinh Chi Luyến (Pháo hoa)  30  210 
  Sách - Nhất Tiễn Khuynh Tâm (Pháo hoa)  30  210 
  Sách - Cung Hạ Tâm Hi  (Pháo hoa)  30 210
  Vong Tình Thủy (Kết hôn) 50  350 
  Đồng Tâm Tỏa Thược Thi (Kết hôn) 50   200 
  Hộp Quà Diễu Phố (Kết hôn) 50  10
  Phổ Thông Du Nhai Khoán (Kết hôn) 50   1444
  Cao Cấp Du Nhai Khoán (Kết hôn) 50   2500 
  Hào Hoa Du Nhai Khoán (Kết hôn) 50   6500 
  Lễ Bao Kết Hôn (Nam - Nữ) (Kết hôn) 50   5000 
  Tu Luyện Thư cấp thấp (Thăng cấp) 50  100 
  Sách Tu Luyện cap cấp (Thăng cấp) 50  400 
  Thư Quyển Thần Binh (Thăng cấp) 50  50 
  Hộp Tử Kim (Thăng cấp) 50  50 
  Hộp Bát Bảo (Thăng cấp) 50  50 
  Nhất Chỉ Định Giang Sơn (Thăng cấp) 50  200 
  Hoàng Kim Xá Lợi - mảnh vỡ (Thăng cấp) 70  900 
  Thiên Công Khai Thiên Vật chương 2  50  35 
  Thiên Công Khai Thiên Vật chương  3 50  75 
  Thiên Công Khai Thiên Vật chương 4  50  100 
  Thiên Công Khai Thiên Vật chương 5 50  150 
  Thiên Công Khai Thiên Vật chương 6 50  300 
  Thiên Công Khai Thiên Vật chương 7 50  450 
  Thiên Công Khai Thiên Vật chương 8 50  750 
  Thiên Công Khai Thiên Vật chương 9 50  1250 
  Thiên Công Khai Thiên Vật chương 10  50  2000 
  Tư Bổ Đan - cấp 3 (Sản xuất)  50  220 
  Thiên Hồ Huyền Thiết cấp 1 (Sản xuất)  50  30 
  Thiên Hồ Huyền Thiết cấp 2 (Sản xuất)  50  90 
  Thiên Hồ Huyền Thiết cấp 3 (Sản xuất)  50  225 
  Thiên Hồ Huyền Thiết cấp 4 (Sản xuất)  50  450 
  Đại Diễn Thiên Câu Đồ cấp 1 (Sản xuất)  50  30 
  Đại Diễn Thiên Câu Đồ cấp 2 (Sản xuất)  50  90 
  Đại Diễn Thiên Câu Đồ cấp 3 (Sản xuất)  50  225 
  Đại Diễn Thiên Câu Đồ cấp 4 (Sản xuất)  50  450 
  Thiên Tàm Ti cấp 1 (Sản xuất)  50 30 
  Thiên Tàm Ti cấp 2 (Sản xuất)  50  90 
  Thiên Tàm Ti cấp 3 (Sản xuất)  50  225 
  Thiên Tàm Ti cấp 4 (Sản xuất)  50  450 
  Phân Giải Phù Trang Bị (Sản xuất)  50  20 
  Chú Nhập Phù Trang Bị (Sản xuất)  50  200
  Vô Tự Thiên Thư (Giao tiếp)  50  600 
  Hoa Dung Thiên Hương (Giao tiếp) 50  1000 
  Mĩ Dung Quyển Trục (Giao tiếp) 50  600 
  Giải Cấu Thiên Thư (Đạo cụ ám khí)  50  600 
  Gói Đông Phương Cô Nương (Biểu cảm)  80  40 
  Gói Tiểu Vân (Biểu cảm)  80  
  Gói Tiểu Ưng (Biểu cảm)  80  
  Gói Miêu Giáo Chủ (Biểu cảm)  80   60 
  Túi Icon của Quỳ Tiểu Khiến (Biểu cảm)  80   40 
  Quyết Sát Lệnh (Truyền tống)  50  40 

  Chúc các bằng hữu có 1 kỳ Giáng Sinh vui vẻ và ý nghĩa,

  BQT Tiếu Ngạo Giang Hồ Online kính bút,

  Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay