• [Hé lộ Update] Hệ thống Phong Vật Chí (phần 2) 28-01-2016

  Xem phần 1: Giới thiệu cơ bản Phong Vật Chí

  Các bằng hữu thân mến

  Trong giang hồ có một kỳ thuật bát quái kích hoạt tiềm năng con người, dùng sức mạnh của phong vật giang hồ đả thông Bát vị, được gọi tên Phong Vật Đồ Chí.

  Trong bài viết trước, Điền mỗ đã giới thiệu những khái niệm đầu tiên về Phong Vật Chí và tính chất các thẻ bài. Trong bài viết lần này, Điền mỗ sẽ hướng dẫn các bằng hữu cách rút thẻ bài và Cường hóa thẻ bài

  Cách rút thẻ Phong Vật

  Khi mở giao diện Phong Vật Đồ Chí, chọn vào nút Rút Đồ Chí:

  Hệ thống sẽ hiện ra bảng Phong Vật Chi Vận. Bảng Phong Vật Chi Vận có 5 vị trí, thẻ bài mà bằng hữu rút được luôn nằm ở vị trí chính giữa.

  - Mỗi lần muốn rút thẻ bài cần tốn 30 Nguyên Bảo hoặc 5 Phong Vật Thạch. Phong Vật Thạch có thể kiếm từ nhiệm vụ khai mở Phong Vật Chí hoặc kiếm từ Chiến trường Hắc Mộc Nhai.

  - Có thể chọn Rút toàn bộ các Cung vị hoặc chọn rút 1 cung vị cố định

  - Thẻ bài sau khi rút xong cần click vào nút Rút một lần nữa - lúc này hệ thống mới trừ Nguyên Bảo hoặc Phong Vật Thạch. Thẻ bài được rút sẽ rơi vào Cẩm nang Phong Vật. Túi cẩm nang Phong Vật có 35 ô trống, có thể mở rộng hơn tùy theo sở thích. 

  - Không giới hạn số lần rút thẻ trong ngày.

  Cường hóa thẻ bài

  Thẻ bài sau khi rút luôn ở mức level 1. Để cường hóa thẻ bài lên các cấp cao hơn, chọn nút Cường hóa, hiện giao diện như sau:

  Bằng hữu sử dụng các thẻ bài khác đã có để cường hóa thẻ bài mình muốn. Mỗi một thẻ bài có giá trị kinh nghiệm bằng 1. Tối đa có thể cường hóa cùng lúc 15 thẻ bài. Click vào nút Thêm vào để cường hóa.

  - Khi cường hóa thẻ bài đến cấp độ nhất định sẽ mở được thuộc tính ở cấp đó

  Thẻ bài đã mở tối đa các thuộc tính

  Phong Vật Đồ Giám

  Phong Vật Đồ Giám là hệ thống sưu tầm các thẻ bài mà bằng hữu đã rút được. Thẻ bài đã rút được sẽ sáng lên trong bảng Phong Vật Đồ Giám.

  Chúc các bằng hữu may mắn khi rút Phong Vật Chí,

  Điền Bá Quang kính bút,

  Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay