• [Big Update] Tính năng Tinh Hóa Bảo Thạch 16-08-2016

  Các bằng hữu thân mến,

  Big Update Độc Cô Cầu Bại đang tới gần hơn bao giờ hết và đi cùng với môn phái mới Độc Cô là nhiều tính năng vô cùng hấp dẫn. Trong số đó, Tinh Hóa Bảo Thạch là tính năng ảnh hưởng trực tiếp và lớn nhất đến sức mạnh của mỗi nhân vật.

  Điền mỗ sẽ giới thiệu kỹ hơn cho chư vị bằng hữu về tính năng quan trọng này.

  Giới thiệu

  - Cấp độ yêu cầu: ≥70

  - Sau khi nhân vật đạt cấp 70, có thể mở tính năng Tinh Hóa Bảo Thạch trong giao diện tăng cấp trang bị

  Hướng dẫn:

  1. Lô Đình mỗi ngày sản xuất Kết Tinh, Kết Tinh có thể tinh hóa Bảo thạch (2h nhận được 1 kết tinh). 

  2. Cấp độ Lô Đỉnh quyết định cấp độ Tinh Hóa bảo thạch. Cấp độ tinh hóa càng cao, chỉ số cơ bản của bảo thạch càng được cộng dồn nhiều (theo %). Có 9 cấp độ Lô Đỉnh, lần lượt: Thanh Lô, Ngọc Lô, Đan Đỉnh, Thạch Đỉnh, Viêm Đỉnh, Xí Đỉnh, Hỏa Phượng Đỉnh, Kỳ Lân Đỉnh, Cửu Long Thổ Châu.

  Từ cấp 1 đến cấp 3 (Đan Đỉnh) có thể click trực tiếp vào Dung Luyện để tăng exp (mỗi ngày 1 lần. Tăng cấp lên Đan Đỉnh xong, cần tiêu hao Tinh hoa trang bị để tăng exp Lô Đỉnh (không hạn chế số lần mỗi ngày). 

  Tinh hoa trang bị có được khi tiến hành phân giải trang bị.

  3. Sau khi tinh hóa, bảo thạch sẽ bị nhiễm bẩn, click vào "tẩy sạch" để reset thời gian nhiễm bẩn

  4. Nếu tiến hành hợp thành bảo thạch đã được tinh hóa thì sẽ xóa cấp độ tinh hóa bảo thạch

  5. Lúc cấp độ tinh hóa bảo thạch đến giới hạn, cần phải tăng cấp độ Lô Đỉnh hoặc tinh hóa bảo thạch khác

  Đọc và xem ảnh không sẽ khá khó hiểu, nhưng các bằng hữu cứ yên tâm, Điền mỗ cam đoan chỉ 1 thời gian ngắn sau khi update, các vị sẽ hoàn toàn hiểu hết tính năng này và ấn tượng bởi sức mạnh mà nó mang lại.

  Hẹn gặp các bằng hữu với những bài review tính năng của phiên bản Độc Cô Cầu Bại sắp tới,

  Điền Bá Quang kính bút,

  Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay