Đại Chiến Lạc DươngSự kiện chào mừng khai mở máy chủ mới Nhạn Môn Quan - 10h00 ngày 21.12.2016

Thời gian

Từ 21/12 đến 08/01/2017

Nội dung

Đến hết ngày 08/01/2017 bang hội có Long Đầu ở các bản đồ bên dưới sẽ nhận được phần thưởng tương ứng:

STT   Bản đồ  Phần thưởng
 1   Lạc Dương  5 Ám Khí Lam
200 Đại Hoàn Đan cấp 3
 2   Dư Hàng  5 Ám Khí Lam
200 Đại Hoàn Đan cấp 3
 3   Dược Vương Cốc  3 Ám Khí Lam
100 Đại Hoàn Đan cấp 2
 4   Chu Tiên Trấn  3 Ám Khí Lam
100 Đại Hoàn Đan cấp 2 
 5   Tiên Hà Lĩnh  3 Ám Khí Lam
100 Đại Hoàn Đan cấp 2

Lưu ý

- Phần thưởng sẽ trao cho Bang chủ các bang thỏa mãn điều kiện trên.

- Kết quả sẽ được công bố vào ngày 09/01/2017