• [Sự kiện] Tài lộc nhân đôi - Nạp và tiêu KNB nhận quà 10-01-2017

  Các bằng hữu thân mến,

  Trong cái lạnh se người của miền bắc, Tết đang đến thật gần và hứa hẹn cực nhiều sự kiện hot chào đón xuân Đinh Dậu trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Trước khi chùm sự kiện đặc biệt được ra mắt, BQT xin gửi đến các bằng hữu trên toàn máy chủ sự kiện đầu tiên trong tháng 1: Tài lộc nhân đôi

  TÀI LỘC NHÂN ĐÔI

  Thời gian: Từ 11.01 đến 14.01.2016

  Sự kiện 1: Nạp Kim Nguyên Bảo nhận quà

  Với Tổng số lượng GG chuyển thành KNB mỗi ngày trong game Tiếu Ngạo Giang Hồ, bằng hữu sẽ nhận được thêm những vật phẩm vô cùng giá trị.

  Phần thưởng

  Phần thưởng được trao căn cứ tổng lượng GG đã chuyển thành KNB mỗi ngày

  Máy chủ cũ Hấp Tinh Đại Pháp, Lăng Ba Vi Bộ, Đoạn Trường Nhai

  Thời gian  Số GG chuyển thành KNB trong ngày  Phần thưởng 
  Mỗi ngày
  11.01 - 14.01 
   Từ 20 GG đến 49 GG  05 Huyền Cơ Hạp
   Từ 50 GG đến 199 GG  08 Huyền Cơ Hạp
   Từ 200 GG đến 499 GG  15 Huyền Cơ Hạp
   Từ 500 GG đến 999 GG  30 Huyền Cơ Hạp
   Từ 1,000 GG đến 2,999 GG  70 Huyền Cơ Hạp
   Từ 3,000 GG đến 5,999 GG  150 Huyền Cơ Hạp
   Từ 6,000 GG trở lên  250 Huyền Cơ Hạp

  Máy chủ mới Nhạn Môn Quan

  Thời gian  Số GG chuyển thành KNB trong ngày  Phần thưởng 
  Mỗi ngày
  11.01 - 14.01 
   Từ 20 GG đến 49 GG  02 Huyền Cơ Hạp
   Từ 50 GG đến 199 GG  05 Huyền Cơ Hạp
   Từ 200 GG đến 499 GG  10 Huyền Cơ Hạp
   Từ 500 GG đến 999 GG  20 Huyền Cơ Hạp
   Từ 1,000 GG đến 2,999 GG  50 Huyền Cơ Hạp
   Từ 3,000 GG đến 5,999 GG  100 Huyền Cơ Hạp
   Từ 6,000 GG trở lên  200 Huyền Cơ Hạp

  Nếu các bằng hữu đã xác nhận thông tin Nhân vật và máy chủ nhận thưởng trong sự kiện Nạp Kim Nguyên Bảo nhận quà Chào 2017, có thể bỏ qua bước dưới đây, nếu chưa xác nhận, các bằng hữu cần đăng ký thông tin qua đường link bên dưới

  - Quà tặng sẽ chỉ được trao cho 1 nhân vật duy nhất (đã xác nhận) trong 1 tài khoản

  » Xác nhận tham gia sự kiện Tài lộc nhân đôi tại đây

  Sự kiện 2: Tiêu Kim Nguyên Bảo nhận quà

  Không chỉ nhận được quà tặng khi Nạp Kim Nguyên Bảo, các bằng hữu sẽ có cơ hội nhận thêm những quà tặng vô cùng hữu ích khi Tiêu Kim Nguyên Bảo trong 4 ngày từ 11.01 đến 14.01.2017

  Lưu ý: 

  - Chỉ tính Nguyên Bảo khi mua vật phẩm trên Thương thành và mở Phong Vật Chí

  - Không tính Nguyên Bảo tiêu khi mở rương, hồi sinh, đăng bán KNB, v.v..

  - Phần thưởng được trao vào Nhân vật tiêu Kim Nguyên Bảo trong game

  Máy chủ cũ Hấp Tinh Đại Pháp, Lăng Ba Vi Bộ, Đoạn Trường Nhai

  Thời gian  Số KNB sử dụng  Phần thưởng 
   

  11.01.2017


   Từ 500 - 1,999 KNB   04 Túi Bảo thạch cấp 3
   Từ 2,000 - 4,999 KNB 08 Túi Bảo thạch cấp 3
   Từ 5,000 - 9,999 KNB  20 Túi Bảo thạch cấp 3
  50 Vàng không khóa
   Từ 10,000 - 19,999 KNB 40 Túi Bảo thạch cấp 3
  100 Vàng không khóa 
   Từ 20,000 - 49,999 KNB  80 Túi Bảo thạch cấp 3
  200 Vàng không khóa
   Từ 50,000 KNB trở lên  100 Túi Bảo thạch cấp 3
  400 Vàng không khóa
   

  12.01.2017


   Từ 500 - 1,999 KNB  80 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   Từ 2,000 - 4,999 KNB  160 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   Từ 5,000 - 9,999 KNB 320 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   Từ 10,000 - 19.999 KNB  560 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   Từ 20,000 - 49,999 KNB  1000 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   Từ 50,000 KNB trở lên 1500 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   

  13.01.2017 


   Từ 500 - 1,999 KNB  100 Tinh Trần Sa
   Từ 2,000 - 4,999 KNB  200 Tinh Trần Sa
   Từ 5,000 - 9,999 KNB  400 Tinh Trần Sa
   Từ 10,000 - 19,999 KNB  600 Tinh Trần Sa
   Từ 20,000 - 49,999 KNB  1200 Tinh Trần Sa
   Từ 50,000 KNB trở lên  2000 Tinh Trần Sa
   

  14.01.2017


   Từ 500 - 1,999 KNB 200 Phong Vật Thạch
   Từ 2,000 - 4,999 KNB  400 Phong Vật Thạch
   Từ 5,000 - 9,999 KNB 800 Phong Vật Thạch
   Từ 10,000 - 19,999 KNB  1200 Phong Vật Thạch
  05 Màu Hồng Bảo Thạch
   Từ 20,000 - 49,999 KNB 2000 Phong Vật Thạch
  10 Màu Hồng Bảo Thạch
   Từ 50,000 KNB trở lên 4000 Phong Vật Thạch
  20 Màu Hồng Bảo Thạch

  Máy chủ mới Nhạn Môn Quan

  Thời gian  Số KNB sử dụng  Phần thưởng 
   

  11.01.2017


      Từ 500 - 1,999 KNB   20 Thanh Đồng Xỉ Luân
   Từ 2,000 - 4,999 KNB  80 Thanh Đồng Xỉ Luân
  05 Thuốc nhuộm cố định
   Từ 5,000 - 9,999 KNB  150 Thanh Đồng Xỉ Luân
  10 Thuốc nhuộm cố định
   Từ 10,000 - 19,999 KNB  300 Thanh Đồng Xỉ Luân
  15 Thuốc nhuộm cố định
   Từ 20,000 - 49,999 KNB  500 Thanh Đồng Xỉ Luân
  30 Thuốc nhuộm cố định
   Từ 50,000 KNB trở lên  1000 Thanh Đồng Xỉ Luân
  60 Thuốc nhuộm cố định
   

  12.01.2017


   Từ 500 - 1,999 KNB  05 Túi Bảo Thạch cấp 2
   Từ 2,000 - 4,999 KNB  10 Túi Bảo Thạch cấp 2
   Từ 5,000 - 9,999 KNB  30 Túi Bảo Thạch cấp 2
   Từ 10,000 - 19,999 KNB  70 Túi Bảo Thạch cấp 2
  05 Màu thuần bạch
   Từ 20,000 - 49,999 KNB  30 Túi Bảo Thạch cấp 3
  10 Màu thuần bạch
   Từ 50,000 KNB trở lên  70 Túi Bảo Thạch cấp 3
  20 Màu thuần bạch
   
  13.01.2017

   Từ 500 - 1,999 KNB  100 Phong Vật Thạch
   Từ 2,000 - 4,999 KNB  200 Phong Vật Thạch
   Từ 5,000 - 9,999 KNB  400 Phong Vật Thạch
   Từ 10,000 - 19,999 KNB  600 Phong Vật Thạch
  05 Màu hồng bảo thạch
   Từ 20,000 - 49,999 KNB  1200 Phong Vật Thạch
  10 Màu hồng bảo thạch
   Từ 50,000 KNB trở lên  2000 Phong Vật Thạch
  20 Màu hồng bảo thạch
   

  14.01.2017


   Từ 500 - 1,999 KNB  100 Tinh Trần Sa
   Từ 2,000 - 4,999 KNB  200 Tinh Trần Sa
   Từ 5,000 - 9,999 KNB  400 Tinh Trần Sa
   Từ 10,000 - 19,999 KNB  700 Tinh Trần Sa
   Từ 20,000 - 49,999 KNB  1000 Tinh Trần Sa
   Từ 50,000 KNB trở lên  1600 Tinh Trần Sa

  Lưu ý:

  - Bằng hữu vui lòng làm trống hòm thư để nhận thưởng thành công.

  - Trường hợp nhận thiếu phần thưởng do người chơi không làm trống hòm thư sẽ không được giải quyết. Vui lòng thoát game và đăng nhập lại mỗi ngày để hệ thống ghi nhận và trao thưởng.

  - Quà tặng ngày hôm trước sẽ được trao vào hôm sau. Trong giai đoạn cuối tuần, thời gian trao quà có thể kéo dài hơn nhưng không quá 48h kể từ khi tổng kết.

  - Tổng đài hỗ trợ khách hàng 0888 50 1767 (từ 9h - 17h)

  Chúc các bạn vui vẻ,

  TM Ban quản trị Tiếu Ngạo Giang Hồ

  Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay