• [Sự kiện] Nạp và Tiêu Kim Nguyên Bảo Tháng 7 (13.07 - 16.07) 12-07-2017

  Các bằng hữu thân mến,

  Từ ngày 13.07 đến 16.07, sự kiện Nạp và Tiêu Kim Nguyên Bảo nhận quà sẽ được gửi đến các bằng hữu cùng với những quà tặng hấp dẫn và giá trị, đặc biệt là Vàng không khóa - đang vô cùng khan hiếm tại Đào Hoa Đảo.

  Thời gian:

  Từ ngày 13.07 đến 23h59p ngày 16.07.2017

  Sự kiện 1: Nạp Kim Nguyên Bảo nhận quà

  Với Tổng số lượng GG chuyển thành KNB mỗi ngày trong game Tiếu Ngạo Giang Hồ, bằng hữu sẽ nhận được thêm những quà tặng tương ứng

  Phần thưởng

  Phần thưởng được trao căn cứ tổng lượng GG đã chuyển thành KNB mỗi ngày, áp dụng cho toàn bộ máy chủ

  Thời gian  Số GG chuyển thành KNB trong ngày  Phần thưởng 
  Mỗi ngày
  13.07 đến 16.07 
   Từ 20 GG đến 49 GG  05 Huyền Cơ Hạp
   Từ 50 GG đến 199 GG  08 Huyền Cơ Hạp
  01 Túi Báo Thạch 3
   Từ 200 GG đến 499 GG  15 Huyền Cơ Hạp
  03 Túi Bảo Thạch 3
   Từ 500 GG đến 999 GG  30 Huyền Cơ Hạp
  05 Túi Báo Thạch 3
   Từ 1,000 GG đến 2,999 GG  70 Huyền Cơ Hạp
  10 Túi Báo Thạch 3
   Từ 3,000 GG đến 5,999 GG  150 Huyền Cơ Hạp
  20 Túi Bảo Thạch 3
   Từ 6,000 GG trở lên  250 Huyền Cơ Hạp
  50 Túi Bảo Thạch 3

  Các bằng hữu chưa xác nhận thông tin Nhân vật và máy chủ nhận thưởng trong sự kiện Nạp và Tiêu Kim Nguyên Bảo tháng 6 cần xác nhận  qua đường link bên dưới

  - Quà tặng sẽ chỉ được trao cho 1 nhân vật duy nhất (đã xác nhận) trong 1 tài khoản

  » Các bằng hữu tại máy chủ Hấp Tinh Đại Pháp, Lăng Ba Vi Bộ, Nhạn Môn Quan xác nhận tham gia sự kiện Nạp Nguyên Bảo nhận quà TẠI ĐÂY «

  » Các bằng hữu tại máy chủ Đào Hoa Đảo xác nhận tham gia sự kiện Nạp Nguyên Bảo nhận quà TẠI ĐÂY «

  Sự kiện 2: Tiêu Kim Nguyên Bảo nhận quà

  Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi có đăng nhập vào game và tiêu KNB trong Thương Thành thỏa mãn điều kiện bên dưới sẽ nhận được phần thưởng:

  Máy chủ Hấp Tinh Đại Pháp, Lăng Ba Vi Bộ, Nhạn Môn Quan

   Thời gian   STT   Số KNB sử dụng Phần thưởng 
   

  13.07.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  03 Túi Bảo thạch cấp 3
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  07 Túi Bảo thạch cấp 3
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  15 Túi Bảo thạch cấp 3
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  30 Túi Bảo thạch cấp 3
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  60 Túi Bảo thạch cấp 3
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  120 Túi Bảo thạch cấp 3
   

  14.07.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  240 Phong Vật Thạch
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  450 Phong Vật Thạch
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  1000 Phong Vật Thạch
  10 Thuốc nhuộm cố định
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  1400 Phong Vật Thạch
  10 Thuốc nhuộm thuần bạch
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  2400 Phong Vật Thạch
  20 Thuốc nhuộm thuần bạch
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  4000 Phong Vật Thạch
  30 Thuốc nhuộm thuần bạch
   

  15.07.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  100 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  140 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  260 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  440 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
  10 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  880 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
  15 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  1500 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
  20 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   

  16.07.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  120 Tinh Trần Sa
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  240 Tinh Trần Sa
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  440 Tinh Trần Sa
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  880 Tinh Trần Sa
  10 Màu nhuộm thuần hắc
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  1400 Tinh Trần Sa
  20 Màu nhuộm thuần hắc
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  2200 Tinh Trần Sa
  30 Màu nhuộm thuần hắc

  Máy chủ Đào Hoa Đảo

   Thời gian   STT   Số KNB sử dụng Phần thưởng 
   

  13.07.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  03 Túi Bảo thạch cấp 3
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  07 Túi Bảo thạch cấp 3
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  15 Túi Bảo thạch cấp 3
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  30 Túi Bảo thạch cấp 3
  10 Màu nhuộm hồng bảo thạch
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  60 Túi Bảo thạch cấp 3
  20 Màu nhuộm hồng bảo thạch
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  100 Túi Bảo thạch cấp 3
  30 Màu nhuộm hồng bảo thạch
   

  14.07.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  200 Phong Vật Thạch
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  400 Phong Vật Thạch
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  800 Phong Vật Thạch
  10 Thuốc nhuộm cố định
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  1200 Phong Vật Thạch
  10 Thuốc nhuộm thuần bạch
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  2000 Phong Vật Thạch
  20 Thuốc nhuộm thuần bạch
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  4000 Phong Vật Thạch
  30 Thuốc nhuộm thuần bạch
   

  15.07.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  80 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  120 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  200 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  400 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
  10 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  800 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
  15 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  1400 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
  20 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   

  16.07.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  80 Tinh Trần Sa
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  160 Tinh Trần Sa
  50 Vàng không khóa
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  320 Tinh Trần Sa
  100 Vàng không khóa
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  640 Tinh Trần Sa
  200 Vàng không khóa
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  1200 Tinh Trần Sa
  400 Vàng không khóa
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  1800 Tinh Trần Sa
  600 Vàng không khóa

  - Để đảm bảo giao dịch nạp GG được thuận lợi, các bằng hữu nên tiến hành nạp GG vào tài khoản trong thời gia hành chính ( từ 8h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6). Các giao dịch nạp GG qua thẻ visa có thể cần nhiều thời gian xác nhận hơn bình thường

  Lưu ý:

  - Phần thưởng ở dạng khóa.

  - Chỉ tính KNB tiêu trong ngày, không cộng dồn sang ngày tiếp theo.

  - Chỉ nhận thưởng 01 lần duy nhất cho điều kiện cao nhất đạt được.

  - Phần thưởng của ngày hôm trước được trao vào ngày hôm sau. Trong dịp cuối tuần, quà tặng có thể được trao chậm hơn (trong 48h)

  - Chỉ tính KNB quay Phong Vật Chí và khi mua vật phẩm trên thương thành (không tính tiêu khi mở rương, hồi sinh, đăng bán knb …vv)

  - Người chơi làm trống hòm thư để nhận thưởng thành công. Trường hợp nhận thiếu phần thưởng do người chơi không làm trống hòm thư sẽ không được hỗ trợ giải quyết.

  - Chỉ tính KNB khi mua vật phẩm trên thương thành (không tính tiêu khi mở rương, hồi sinh, đăng bán knb …vv)

  - Mọi thắc mắc về sự kiện, quà tặng các bằng hữu có thể gửi về hotro.vgg.vn hoặc gọi đến tổng đài 088 850 1767

  Chúc các bạn vui vẻ,

  Nhậm Doanh Doanh kính bút,

  Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay