• [Sự kiện] Nạp và Tiêu Kim Nguyên Bảo nhận quà phiên Đặc biệt 09.09 - 12.09 08-09-2017

  Thân chào chư vị bằng hữu,

  Sự kiện Tiêu và Nạp Kim Nguyên Bảo được tổ chức thường xuyên đã giúp ích rất nhiều cho các vị cao thủ trên con đường hành tẩu giang hồ và nâng cao sức mạnh bản thân. Sau 1 khoảng thời gian chờ đợi khá lâu, lần trở lại đặc biệt này sẽ đem đến bất ngờ lớn cho các bằng hữu tại Nhạn Môn Quan và Đào Hoa Đảo. Hãy cùng khám phá sự kiện đặc biệt này!

  Thời gian:

  Từ ngày 09.09 đến 23h59p ngày 12.09.2017

  Sự kiện 1: Nạp Kim Nguyên Bảo nhận quà

  Với Tổng số lượng GG chuyển thành KNB mỗi ngày trong game Tiếu Ngạo Giang Hồ, bằng hữu sẽ nhận được thêm những quà tặng tương ứng

  Phần thưởng

  Phần thưởng được trao căn cứ tổng lượng GG đã chuyển thành KNB mỗi ngày, phần thưởng cho từng máy chủ cụ thể:

   Thời gian   Số GG chuyển thành KNB trong ngày   Phần thưởng 
  Máy chủ Hấp Tinh Đại Pháp & Lăng Ba Vi Bộ Máy chủ Nhạn Môn Quan & Đào Hoa Đảo 
  Mỗi ngày
  09.09 đến 12.09 
   Từ 20 GG đến 49 GG  05 Huyền Cơ Hạp  08 Huyền Cơ Hạp
  05 Hoạt Lực Dược
   Từ 50 GG đến 199 GG  08 Huyền Cơ Hạp
  01 Túi Báo Thạch 3
   15 Huyền Cơ Hạp
  10 Hoạt Lực Dược
  02 Túi Bảo Thạch 3
   Từ 200 GG đến 499 GG  15 Huyền Cơ Hạp
  03 Túi Bảo Thạch 3
   30 Huyền Cơ Hạp
  20 Hoạt Lực Dược
  04 Túi Bảo Thạch 3
  20 Tiểu Chu Long Tu Thảo
   Từ 500 GG đến 999 GG  30 Huyền Cơ Hạp
  05 Túi Báo Thạch 3
   60 Huyền Cơ Hạp
  40 Hoạt Lực Dược
  06 Túi Bảo Thạch 3
  40 Tiểu Chu Long Tu Thảo
   Từ 1,000 GG đến 2,999 GG  70 Huyền Cơ Hạp
  10 Túi Báo Thạch 3
   120 Huyền Cơ Hạp
  80 Hoạt Lực Dược
  12 Túi Bảo Thạch 3
  80 Tiểu Chu Long Tu Thảo
   Từ 3,000 GG đến 5,999 GG  150 Huyền Cơ Hạp
  20 Túi Bảo Thạch 3
   200 Huyền Cơ Hạp
  160 Hoạt Lực Dược
  25 Túi Bảo Thạch 3
  160 Tiểu Chu Long Tu Thảo
   Từ 6,000 GG trở lên  250 Huyền Cơ Hạp
  50 Túi Bảo Thạch 3
   350 Huyền Cơ Hạp
  240 Hoạt Lực Dược
  60 Túi Bảo Thạch 3
  240 Tiểu Chu Long Tu Thảo

  Các bằng hữu chưa xác nhận thông tin Nhân vật và máy chủ nhận thưởng trong sự kiện Nạp và Tiêu Kim Nguyên Bảo tháng 7 cần xác nhận  qua đường link bên dưới

  - Quà tặng sẽ chỉ được trao cho 1 nhân vật duy nhất (đã xác nhận) trong 1 tài khoản

  » Các bằng hữu tại máy chủ Hấp Tinh Đại Pháp, Lăng Ba Vi Bộ, Nhạn Môn Quan xác nhận tham gia sự kiện Nạp Nguyên Bảo nhận quà TẠI ĐÂY «

  » Các bằng hữu tại máy chủ Đào Hoa Đảo xác nhận tham gia sự kiện Nạp Nguyên Bảo nhận quà TẠI ĐÂY «

  Sự kiện 2: Tiêu Kim Nguyên Bảo nhận quà

  Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi có đăng nhập vào game và tiêu KNB trong Thương Thành thỏa mãn điều kiện bên dưới sẽ nhận được phần thưởng:

  Máy chủ Hấp Tinh Đại Pháp, Lăng Ba Vi Bộ

   Thời gian   STT   Số KNB sử dụng Phần thưởng 
   

  09.09.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  03 Túi Bảo thạch cấp 3
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  07 Túi Bảo thạch cấp 3
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  15 Túi Bảo thạch cấp 3
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  30 Túi Bảo thạch cấp 3
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  60 Túi Bảo thạch cấp 3
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  120 Túi Bảo thạch cấp 3
   

  10.09.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  120 Tinh Trần Sa
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  240 Tinh Trần Sa
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  400 Tinh Trần Sa
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  600 Tinh Trần Sa
  10 Màu nhuộm hồng bảo thạch
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  1200 Tinh Trần Sa
  20 Màu nhuộm hồng bảo thạch
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  2000 Tinh Trần Sa
  30 Màu nhuộm hồng bảo thạch
   

  11.09.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  100 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  140 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  260 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  440 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
  10 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  880 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
  15 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  1500 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
  20 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   

  12.09.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  200 Phong Vật Thạch
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  400 Phong Vật Thạch
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  800 Phong Vật Thạch
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  1200 Phong Vật Thạch
  10 Thuốc nhuộm thuần bạch
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  2000 Phong Vật Thạch
  20 Thuốc nhuộm thuần bạch
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  4000 Phong Vật Thạch
  30 Thuốc nhuộm thuần bạch

  Máy chủ Nhạn Môn Quan, Đào Hoa Đảo

   Thời gian   STT   Số KNB sử dụng Phần thưởng 
   

  09.09.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  05 Túi Bảo thạch cấp 3
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  10 Túi Bảo thạch cấp 3
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  20 Túi Bảo thạch cấp 3
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  40 Túi Bảo thạch cấp 3
  10 Thuốc nhuộm thuần hắc
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  80 Túi Bảo thạch cấp 3
  20 Thuốc nhuộm thuần hắc
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  160 Túi Bảo thạch cấp 3
  30 Thuốc nhuộm thuần hắc
   

  10.09.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  120 Tinh Trần Sa
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  240 Tinh Trần Sa
  50 Vàng không khóa
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  500 Tinh Trần Sa
  100 Vàng không khóa
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  800 Tinh Trần Sa
  200 Vàng không khóa
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  1400 Tinh Trần Sa
  400 Vàng không khóa
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  2200 Tinh Trần Sa
  600 Vàng không khóa
   

  11.09.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  100 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  140 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  240 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  480 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
  10 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  1000 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
  15 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  1800 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
  20 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   

  12.09.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  200 Phong Vật Thạch
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  500 Phong Vật Thạch
  50 Vàng không khóa
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  1000 Phong Vật Thạch
  10 Thuốc nhuộm cố định
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  1500 Phong Vật Thạch
  10 Thuốc nhuộm thuần bạch
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  2500 Phong Vật Thạch
  20 Thuốc nhuộm thuần bạch
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  4400 Phong Vật Thạch
  30 Thuốc nhuộm thuần bạch

  - Để đảm bảo giao dịch nạp GG được thuận lợi, các bằng hữu nên tiến hành nạp GG vào tài khoản trong thời gian hành chính ( từ 8h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6). Các giao dịch nạp GG qua thẻ visa có thể cần nhiều thời gian xác nhận hơn bình thường

  Lưu ý:

  - Phần thưởng ở dạng khóa.

  - Chỉ tính KNB tiêu trong ngày, không cộng dồn sang ngày tiếp theo.

  - Chỉ nhận thưởng 01 lần duy nhất cho điều kiện cao nhất đạt được.

  - Phần thưởng của ngày hôm trước được trao vào ngày hôm sau. Trong dịp cuối tuần, quà tặng có thể được trao chậm hơn (trong 72h)

  - Chỉ tính KNB quay Phong Vật Chí và khi mua vật phẩm trên thương thành (không tính tiêu khi mở rương, hồi sinh, đăng bán knb …vv)

  - Người chơi làm trống hòm thư để nhận thưởng thành công. Trường hợp nhận thiếu phần thưởng do người chơi không làm trống hòm thư sẽ không được hỗ trợ giải quyết.

  - Chỉ tính KNB khi mua vật phẩm trên thương thành (không tính tiêu khi mở rương, hồi sinh, đăng bán knb …vv)

  - Mọi thắc mắc về sự kiện, quà tặng các bằng hữu có thể gửi về hotro.vgg.vn hoặc gọi đến tổng đài 088 850 1767

  Hi vọng các bằng hữu trên toàn bộ máy chủ và đặc biệt tại 2 máy chủ Đào Hoa ĐảoNhạn Môn Quan sẽ tận dụng tốt nhất cơ hội này để chuẩn bị lực lượng cho những sự kiện bùng nổ sắp tới!

  Chúc các bạn vui vẻ,

  Nhậm Doanh Doanh kính bút,

  Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay