• [Sự kiện] Chào 2017 - Nạp và Tiêu Kim Nguyên Bảo nhận quà 29-12-2016

  Các bằng hữu thân mến,

  Nằm trong chùm hoạt động Chào 2017, BQT Tiếu Ngạo Giang Hồ xin gửi đến quý bằng hữu trên toàn bộ máy chủ sự kiện kép Nạp và Tiêu Kim Nguyên Bảo nhận quà. Đây chính là cơ hội nhận gấp đôi quà tặng khi Nạp Kim Nguyên Bảo trong 2 ngày cuối năm 2016.

  NẠP VÀ TIÊU KIM NGUYÊN BẢO NHẬN QUÀ

  Thời gian: 30.12 và 31.12.2016

  Sự kiện 1: Nạp Kim Nguyên Bảo nhận quà

  Với Tổng số lượng GG chuyển thành KNB mỗi ngày trong game Tiếu Ngạo Giang Hồ, bằng hữu sẽ nhận được thêm những vật phẩm vô cùng giá trị.

  Phần thưởng

  Phần thưởng được trao căn cứ tổng lượng GG đã chuyển thành KNB mỗi ngày

  Máy chủ cũ Hấp Tinh Đại Pháp, Lăng Ba Vi Bộ, Đoạn Trường Nhai

  Thời gian  Số GG chuyển thành KNB trong ngày  Phần thưởng 
  Mỗi ngày
  30.12.2016 
  31.12.2016 
   Từ 20 GG đến 49 GG  05 Huyền Cơ Hạp
   Từ 50 GG đến 199 GG  08 Huyền Cơ Hạp
   Từ 200 GG đến 499 GG  15 Huyền Cơ Hạp
   Từ 500 GG đến 999 GG  30 Huyền Cơ Hạp
   Từ 1,000 GG đến 2,999 GG  70 Huyền Cơ Hạp
   Từ 3,000 GG đến 5,999 GG  150 Huyền Cơ Hạp
   Từ 6,000 GG trở lên  250 Huyền Cơ Hạp

  Máy chủ mới Nhạn Môn Quan

  Thời gian  Số GG chuyển thành KNB trong ngày  Phần thưởng 
  Mỗi ngày
  30.12.2016 
  31.12.2016 
   Từ 20 GG đến 49 GG  02 Huyền Cơ Hạp
   Từ 50 GG đến 199 GG  05 Huyền Cơ Hạp
   Từ 200 GG đến 499 GG  10 Huyền Cơ Hạp
   Từ 500 GG đến 999 GG  20 Huyền Cơ Hạp
   Từ 1,000 GG đến 2,999 GG  50 Huyền Cơ Hạp
   Từ 3,000 GG đến 5,999 GG  100 Huyền Cơ Hạp
   Từ 6,000 GG trở lên  200 Huyền Cơ Hạp

  Tất cả các bằng hữu cần xác nhận thông tin Nhân vật và máy chủ nhận thưởng trong sự kiện Nạp Kim Nguyên Bảo nhận quà Chào 2017. 

  - Quà tặng sẽ chỉ được trao cho 1 nhân vật duy nhất (đã xác nhận) trong 1 tài khoản

  » Xác nhận tham gia sự kiện Nạp Nguyên Bảo nhận quà tại đây «

  Sự kiện 2: Tiêu Kim Nguyên Bảo nhận quà

  Không chỉ nhận được quà tặng khi Nạp Kim Nguyên Bảo, các bằng hữu sẽ có cơ hội nhận thêm những quà tặng vô cùng hữu ích khi Tiêu Kim Nguyên Bảo trong 2 ngày 30 và 31.12

  Lưu ý: 

  - Chỉ tính Nguyên Bảo khi mua vật phẩm trên Thương thành và mở Phong Vật Chí

  - Không tính Nguyên Bảo tiêu khi mở rương, hồi sinh, đăng bán KNB, v.v..

  - Phần thưởng được trao vào Nhân vật tiêu Kim Nguyên Bảo trong game

  Máy chủ cũ Hấp Tinh Đại Pháp, Lăng Ba Vi Bộ, Đoạn Trường Nhai

  Thời gian  Số KNB sử dụng  Phần thưởng 
   

  30.12.2016


   Từ 500 - 1,999 KNB   40 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   Từ 2,000 - 4,999 KNB  80 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   Từ 5,000 - 9,999 KNB  160 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   Từ 10,000 - 19,999 KNB  240 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   Từ 20,000 - 49,999 KNB  500 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   Từ 50,000 KNB trở lên  1000 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   

  31.12.2016


   Từ 500 - 1,999 KNB  100 Tinh Trần Sa
   Từ 2,000 - 4,999 KNB  200 Tinh Trần Sa
   Từ 5,000 - 9,999 KNB  400 Tinh Trần Sa
   Từ 10,000 - 19,999 KNB  600 Tinh Trần Sa
   Từ 20,000 - 49,999 KNB  1200 Tinh Trần Sa
   Từ 50,000 KNB trở lên  2000 Tinh Trần Sa

  Máy chủ mới Nhạn Môn Quan

  Thời gian  Số KNB sử dụng  Phần thưởng 
   

  30.12.2016


      Từ 500 - 1,999 KNB   20 Thanh Đồng Xỉ Luân
  20 Luyện Kim Thạch
   Từ 2,000 - 4,999 KNB  80 Thanh Đồng Xỉ Luân
  30 Luyện Kim Thạch
   Từ 5,000 - 9,999 KNB  150 Thanh Đồng Xỉ Luân
  50 Luyện Kim Thạch
   Từ 10,000 - 19,999 KNB  300 Thanh Đồng Xỉ Luân
  100 Luyện Kim Thạch
   Từ 20,000 - 49,999 KNB  500 Thanh Đồng Xỉ Luân
  150 Luyện Kim Thạch
   Từ 50,000 KNB trở lên  1000 Thanh Đồng Xỉ Luân
  200 Luyện Kim Thạch
   

  31.12.2016


   Từ 500 - 1,999 KNB  05 Túi Bảo Thạch cấp 2
   Từ 2,000 - 4,999 KNB  10 Túi Bảo Thạch cấp 2
   Từ 5,000 - 9,999 KNB  30 Túi Bảo Thạch cấp 2
   Từ 10,000 - 19,999 KNB  70 Túi Bảo Thạch cấp 2
   Từ 20,000 - 49,999 KNB  120 Túi Bảo Thạch cấp 2
   Từ 50,000 KNB trở lên  250 Túi Bảo Thạch cấp 2

  Lưu ý:

  - Bằng hữu vui lòng làm trống hòm thư để nhận thưởng thành công.

  - Trường hợp nhận thiếu phần thưởng do người chơi không làm trống hòm thư sẽ không được giải quyết. Vui lòng thoát game và đăng nhập lại mỗi ngày để hệ thống ghi nhận và trao thưởng.

  - Quà tặng ngày hôm trước sẽ được trao vào hôm sau. Trong giai đoạn cuối tuần, thời gian trao quà có thể kéo dài hơn nhưng không quá 48h kể từ khi tổng kết.

  - Tổng đài hỗ trợ khách hàng 0888 50 1767 (từ 9h - 17h)

  Chúc các bạn vui vẻ,

  TM Ban quản trị Tiếu Ngạo Giang Hồ

  Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay