• [Sự kiện] 27/05 - 30/05: Nạp và Tiêu Kim Nguyên Bảo Tháng 5 26-05-2017

  Các bằng hữu thân mến,

  Sự kiện kép Nạp và Tiêu Kim Nguyên Bảo sẽ trở lại trong những ngày cuối tháng 5 với những thay đổi vô cùng đáng kể về số lượng vật phẩm nhận được.

  Thời gian:

  Từ ngày 27.05 đến 23h59p ngày 30.05.2017

  Sự kiện 1: Nạp Kim Nguyên Bảo nhận quà

  Với Tổng số lượng GG chuyển thành KNB mỗi ngày trong game Tiếu Ngạo Giang Hồ, bằng hữu sẽ nhận được thêm những quà tặng tương ứng

  Phần thưởng

  Phần thưởng được trao căn cứ tổng lượng GG đã chuyển thành KNB mỗi ngày, áp dụng cho toàn bộ máy chủ

  Thời gian  Số GG chuyển thành KNB trong ngày  Phần thưởng 
  Mỗi ngày
  27.05 đến 30.05 
   Từ 20 GG đến 49 GG  05 Huyền Cơ Hạp
   Từ 50 GG đến 199 GG  08 Huyền Cơ Hạp
   Từ 200 GG đến 499 GG  15 Huyền Cơ Hạp
   Từ 500 GG đến 999 GG  30 Huyền Cơ Hạp
   Từ 1,000 GG đến 2,999 GG  70 Huyền Cơ Hạp
   Từ 3,000 GG đến 5,999 GG  150 Huyền Cơ Hạp
   Từ 6,000 GG trở lên  250 Huyền Cơ Hạp

  Các bằng hữu chưa xác nhận thông tin Nhân vật và máy chủ nhận thưởng trong sự kiện Nạp và Tiêu Kim Nguyên Bảo tháng 4 cần xác nhận  qua đường link bên dưới

  - Quà tặng sẽ chỉ được trao cho 1 nhân vật duy nhất (đã xác nhận) trong 1 tài khoản

  » Các bằng hữu tại máy chủ Hấp Tinh Đại Pháp, Lăng Ba Vi Bộ, Nhạn Môn Quan xác nhận tham gia sự kiện Nạp Nguyên Bảo nhận quà TẠI ĐÂY «

  » Các bằng hữu tại máy chủ Đào Hoa Đảo xác nhận tham gia sự kiện Nạp Nguyên Bảo nhận quà TẠI ĐÂY «

  Sự kiện 2: Tiêu Kim Nguyên Bảo nhận quà

  Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi có đăng nhập vào game và tiêu KNB trong Thương Thành thỏa mãn điều kiện bên dưới sẽ nhận được phần thưởng:

  Máy chủ Hấp Tinh Đại Pháp, Lăng Ba Vi Bộ, Nhạn Môn Quan

   Thời gian   STT   Số KNB sử dụng Phần thưởng 
   

  27.05.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  03 Túi Bảo thạch cấp 3
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  07 Túi Bảo thạch cấp 3
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  15 Túi Bảo thạch cấp 3
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  30 Túi Bảo thạch cấp 3
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  60 Túi Bảo thạch cấp 3
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  120 Túi Bảo thạch cấp 3
   

  28.05.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  240 Phong Vật Thạch
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  450 Phong Vật Thạch
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  1000 Phong Vật Thạch
  10 Thuốc nhuộm cố định
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  1400 Phong Vật Thạch
  20 Thuốc nhuộm cố định
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  2400 Phong Vật Thạch
  40 Thuốc nhuộm cố định
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  4000 Phong Vật Thạch
  80 Thuốc nhuộm cố định
   

  29.05.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  100 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  140 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  260 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  440 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
  05 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  880 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
  10 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  1500 Luyện Hóa Thạch Cao cấp
  15 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   

  30.05.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  120 Tinh Trần Sa
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  240 Tinh Trần Sa
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  440 Tinh Trần Sa
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  880 Tinh Trần Sa
  10 Màu nhuộm Thuần Hắc
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  1400 Tinh Trần Sa
  10 Màu nhuộm Thuần Hắc
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  2200 Tinh Trần Sa
  10 Màu nhuộm Thuần Hắc

  Máy chủ Đào Hoa Đảo

   Thời gian   STT   Số KNB sử dụng Phần thưởng 
   

  27.05.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  03 Túi Bảo thạch cấp 3
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  07 Túi Bảo thạch cấp 3
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  15 Túi Bảo thạch cấp 3
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  20 Túi Bảo thạch cấp 2
  30 Túi Bảo thạch cấp 3
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  40 Túi Bảo thạch cấp 2
  60 Túi Bảo thạch cấp 3
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  60 Túi Bảo thạch cấp 2
  120 Túi Bảo thạch cấp 3
   

  28.05.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  140 Phong Vật Thạch
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  300 Phong Vật Thạch
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  600 Phong Vật Thạch
  10 Thuốc nhuộm cố định
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  1000 Phong Vật Thạch
  20 Thuốc nhuộm cố định
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  1600 Phong Vật Thạch
  40 Thuốc nhuộm cố định
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  3200 Phong Vật Thạch
  80 Thuốc nhuộm cố định
   

  29.05.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  02 Hộp Nhất Chỉ Định Giang Sơn
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  05 Hộp Nhất Chỉ Định Giang Sơn
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  12 Hộp Nhất Chỉ Định Giang Sơn
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  25 Hộp Nhất Chỉ Định Giang Sơn
  05 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  50 Hộp Nhất Chỉ Định Giang Sơn
  10 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  120 Hộp Nhất Chỉ Định Giang Sơn
  15 Hộp quà Bảo Vật Toái Phiến
   

  30.05.2017


   1  Từ 500 đến 1,999 KNB  80 Tinh Trần Sa
   2  Từ 2,000 đến 4,999 KNB  160 Tinh Trần Sa
  50 Vàng khóa
   3  Từ 5,000 đến 9,999 KNB  320 Tinh Trần Sa
  100 Vàng khóa
   4  Từ 10,000 đến 19,999 KNB  640 Tinh Trần Sa
  200 Vàng khóa
   5  Từ 20,000 đến 49,999 KNB  1200 Tinh Trần Sa
  400 Vàng khóa
   6  Từ 50,000 KNB trở lên  1800 Tinh Trần Sa
  600 Vàng khóa

  - Để đảm bảo giao dịch nạp GG được thuận lợi, các bằng hữu nên tiến hành nạp GG vào tài khoản trong thời gia hành chính ( từ 8h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 6). Các giao dịch nạp GG qua thẻ visa có thể cần nhiều thời gian xác nhận hơn bình thường

  Nhất Chỉ Định Giang Sơn chính là bảo vật ẩn giấu nhiều trân bảo chốn giang hồ như Thích San Hô cấp 5, Giác San Hô cấp 5, Hạng Liên 8x, 9x 7 sao, Tuyệt học Hóa Công Đại Pháp, Nhất Dương Chỉ cùng nhiều vật phẩm khác....

  Lưu ý:

  - Phần thưởng ở dạng khóa.

  - Chỉ tính KNB tiêu trong ngày, không cộng dồn sang ngày tiếp theo.

  - Chỉ nhận thưởng 01 lần duy nhất cho điều kiện cao nhất đạt được.

  - Phần thưởng của ngày hôm trước được trao vào ngày hôm sau. Trong dịp cuối tuần, quà tặng có thể được trao chậm hơn (trong 48h)

  - Chỉ tính KNB quay Phong Vật Chí và khi mua vật phẩm trên thương thành (không tính tiêu khi mở rương, hồi sinh, đăng bán knb …vv)

  - Người chơi làm trống hòm thư để nhận thưởng thành công. Trường hợp nhận thiếu phần thưởng do người chơi không làm trống hòm thư sẽ không được hỗ trợ giải quyết.

  - Chỉ tính KNB khi mua vật phẩm trên thương thành (không tính tiêu khi mở rương, hồi sinh, đăng bán knb …vv)

  Nhậm Doanh Doanh kính bút,

  Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay