Lưu ý

  • Số lượng vật phẩm được đặt mua cho một tài khoản không giới hạn.
  • Xin vui lòng đăng nhập trong game và đảm bảo hòm thư còn trống để nhận được vật phẩm.

Chào mừng Quý bằng hữu đến với Sự kiện Lộc Đỉnh Ký tháng 08. Sự kiện Lộc Đỉnh Ký là cơ hội hiếm có cho các bằng hữu đã gắn bó cùng Tiếu Ngạo Giang Hồ có thể nâng cấp trang bị, sức mạnh cho bản thân.

Gói quà Giá ưu đãi Mua hàng
01 Huyền Cơ Hạp 20 GG/ 01 Huyền Cơ Hạp Đăng nhập để mua
02 Lưu Ly Giới Chỉ 140 GG/ 02 Lưu Ly Giới Chỉ Đăng nhập để mua
02 Hộ Phù Lưu Ly 160 GG/ 02 Hộ Phù Lưu Ly Đăng nhập để mua
01 Thiên Tàm Ti cấp 4 30 GG/ 01 Thiên Tàm Ti cấp 4 Đăng nhập để mua
10 Phong Vật Thạch 5 GG/ 10 Phong Vật Thạch Đăng nhập để mua
01 Như Ý Thiên Diệp Nhận 888 GG/ 01 gói quà Đăng nhập để mua

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện(13/08 - 17/08) bằng hữu có thể đặt mua không giới hạn vật phẩm với giá ưu đãi. Bằng hữu đặt mua vật phẩm ngày hôm trước sẽ được nhận vào ngày hôm sau.