Giới thiệu21-02-2014

Trang bị là những vật phẩm gắn liền với người chơi, giúp thay đổi thuộc tính qua đó làm tăng thực lực của người chơi. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, trang bị phân thành 3 loại : Vũ khí, Phòng cụ và Trang sức.

Vũ khí : Là các vũ khí tấn công tương ứng với từng môn phái. Mỗi môn phái có 1 loại vũ khí riêng.

Vũ khí bao gồm các chỉ số sau:

Chỉ số cơ bản (màu trắng): tăng sát thương nội công, ngoại công

Chỉ số phụ (xanh lam & xanh lá): tăng chỉ số ngẫu nhiên cho người chơi (thủ, nội, ngoại, độc, băng...)

Phòng cụ:  Là các trang bị có chức năng hộ thể:

- Mũ

- Áo

- Quần

- Giày

- Bao tay

Phòng cụ chia theo giới tính của nhân vật. Nhân vật nam không thể mặc đồ nữ và ngược lại.

Phòng cụ bao gồm các chỉ số sau:

- Chỉ số cơ bản (màu trắng): tăng phòng thủ nội công, ngoại công

- Chỉ số phụ (xanh lam & xanh lá): tăng chỉ số ngẫu nhiên cho người chơi (thủ, nội, ngoại, độc, băng...)

Trang sức: Là các trang bị Giới chỉ (x2), Hạng liên, Ngọc bội.

Trang sức chia theo giới tính của nhân vật. Mỗi loại Trang sức lại có các chỉ số cơ bản khác nhau:

Chỉ số cơ bản Hạng Liên (màu trắng): tăng Khí huyết, Nội lực

Chỉ số cơ bản Ngọc Bội (màu trắng): tăng Tinh thông, Bạo kích

Chỉ số cơ bản Giới Chỉ (màu trắng): tăng Ngoại công, Nội công

Chỉ số phụ (xanh lam & xanh lá): tăng chỉ số ngẫu nhiên cho người chơi (thủ, nội, ngoại, độc, băng...)

Ngoài ra còn có Minh BàiPhi Phong.

Phẩm chất Trang bị

Trang bị được chia phẩm chất thành 4 loại, khác biệt về số sao và màu sắc

- Phẩm chất Thường: Trang bị màu trắng, được bán tại các NPC ở thành lớn. Trang bị trắng không có thuộc tính phụ

- Phẩm chất Tinh: Trang bị xanh lá, từ 1 sao đến 3 sao. Có từ 2 đến 3 thuộc tính phụ

- Phẩm chất Ưu: Trang bị xanh lam, từ 4 sao đến 6 sao. Có từ 3 đến 5 thuộc tính phụ

- Phẩm chất Hoàn Mỹ: Trang bị tím, từ 7 sao. Có nhiều hơn 5 thuộc tính phụ.

Kinh nghiệm Trang bị và cường hóa

Mỗi trang bị đều có giá trị kinh nghiệm nhất định. Khi đạt mức kinh nghiệm cần thiết, trang bị sẽ được cường hóa thăng cấp và các chỉ số cơ bản tăng lên cao hơn mức trước.

Để cường hóa trang bị, bạn có thể sử dụng trang bị xanh lá trở lên để tăng kinh nghiệm cho trang bị của mình.

Khi cường hóa đến cấp độ nhất định, Trang bị sẽ có thêmhiệu ứng đặc biệt.

Hướng dẫn cường hóa

Bước 1: Vào giao diện Túi đồ nhân vật (phím tắt B). Chọn "Nâng Cấp Trang Bị"

Bước 2: Chọn mục "Tôi Luyện" - "Cường Hóa"

Bước 3: Chọn Trang bị muốn cường hóa

Bước 4: Chọn vật phẩm để ép cường hóa (vật phẩm có thể là trang bị xanh lá trở lên hoặc Tinh Luyện Thạch các cấp). Cường hóa sẽ tốn Vàng khóa hoặc Vàng. Ấn nút "Hợp thành" để hoàn tất. 

Lưu ý: Bạn có thể dễ dàng xem được mức kinh nghiệm còn thiếu khi thăng cấp Cường hóa ở ngay giao diện của Trang bị đó.

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay