Cường hoá20-02-2014

Cường hóa vật phẩm là thao tác để nâng cấp độ của vật phẩm từ +0 đến +10 (max)

Trong cường hóa, người chơi có thể sử dụng vật phẩm dư thừa ( rác ) hoặc đácường hóa sẽ nâng

Tỉ lệ cường hóa trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 3D là 100%, mỗi cấp độ vật phẩm sẽyêu cầu 1 số điểm nhất định. Người chơi nâng đủ số điểm sẽ tăng cấp độ vật phẩm.

Hướng dẫn cường hóa :

Clip hướng dẫn cường hóa trang bị

- Ấn B để mở túi đồ, và nhấp vào nút “ Nâng Cấp Trang bị”

- Chọn mục “Tôi luyện” ; “ Cường hóa”

- Nhấp chuột phải vào vật phẩm muốn cường hóa

- Ấn B mở túi đồ, nhấp chuột phải vào vật phẩm rác để lấy nguyên liệu

- Chọn loại tiền để tiến hành cường hóa -> Hợp thành để bắt đầu. Sau khi hợp thành, vật phẩm rác sẽ mất và vật phẩm cường hóa sẽ tăng lên 1 số điểm nhất định

- Đạt đủ điểm, vật phẩm sẽ thăng cấp

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay