Bảo thạch20-02-2014

New Page 1

Tổng quan
 Hướng dẫn thao tác
Các loại bảo thạch
 Đục lỗ trang bị
Hợp thành bảo thạch
 Khảm nạm bảo thạch
Đục lỗ trang bị
 Hợp thành bảo thạch
Khảm nạm bảo thạch
 
Tách bảo thạch
 

Tổng quan

Khảm nạm bảo thạch là thao tác dùng bảo thạch có chỉ số khác nhau khảm vào trang bị nhằm tăng cường các chỉ số mong muốn cho nhân vật.

Các loại bảo thạch trong Tiếu Ngạo Giang Hồ 3D gồm:

Tên 
Hình ảnh
Vật phẩm có thể khảm
Hiệu quả
Hồng Thái Thạch
Phòng cụ

Tăng Khi Huyết

Thiên Hà Thạch
Phòng cụ

Tăng Nội lực

Hồng Bảo Thạch Vũ khí + trang sức Tăng Ngoại công
Lam Bảo Thạch Vũ khí + trang sức Tăng Nội công

Nhật Quang Thạch

Phòng cụ Tăng Ngoại phòng

Nguyệt Quang Thạch

Phòng cụ Tăng Nội phòng

Hắc Trân Châu

Vũ khí + trang sức

Tăng Bạo Kích

Đông Lăng Thạch

Phòng cụ Tăng Tinh Thông
Thanh Kim Thạch Phòng cụ Tăng khả năng Chống Đỡ

Hồng Thủy Tinh

Vũ khí + trang sức Gia tăng sát thương hệ Hỏa

Hoàng Thủy Tinh

Vũ khí + trang sức

Gia tăng sát thương Thổ

Mặc Thủy Tinh Vũ khí + trang sức Gia tăng sát thương hệ Độc
Bạch Thủy Tinh Vũ khí + trang sức Gia tăng sát thương hệ Băng
Hồng Mã Não Phòng cụ Tăng khả năng kháng Hỏa

Hoàng Mã Não

Phòng cụ Tăng khả năng kháng Thổ
Lục Mã Não Phòng cụ Tăng khả năng kháng Độc
Bạch Mã Não Phòng cụ Tăng khả năng kháng Băng
Hồng San Hô Phòng cụ Tăng Thể Phách

Thạch San Hô

Phòng cụ Tăng Cân cốt
Giác San Hô Phòng cụ Tăng Nội Kình

Thương San Hô

  Phòng cụ Tăng Khí Hải

Hồng Phỉ Thúy

Vũ khí + trang sức Giảm khả năng kháng Hỏa
Hoàng Tông Phỉ Vũ khí + trang sức Giảm khả năng kháng Thổ
Mặc Phỉ Thúy Vũ khí + trang sức Giảm khả năng kháng Độc
Lan Hoa Băng Vũ khí + trang sức Giảm khả năng kháng Băng

Hợp thành bảo thạch:

- Bảo thạch cấp thấp có thể hợp thành để tạo ra bảo thạch cấp cao hơn

- Công thức hợp thành bảo thạch: 5 bảo thạch cấp n + hợp thành phù(1 cái) = 1 bảo thạch cấp n+1

- Xác xuất hợp thành bảo thạch thành công: 100%

Loại hợp thành phù
Hình ảnh
Tác dụng
 Hợp thành phù cấp thấp
Dùng hợp thành bảo thạch cấp 1 đến 4
 Hợp thành phù cấp cao
Dùng hợp thành bảo thạch cấp 5 trở lên

Đục lỗ cho trang bị:

- Muốn khảm nạm bảo thạch cần đục lỗ cho trang bị

- Mỗi trang bị tối đa có thể khảm 3 viên bảo thạch nên chỉ có thể đục 3 lỗ

- Đục lỗ cho trang bị cần đả khổng thạch

Loại đả khổng thạch
Hình ảnh
Tác dụng
 Đả khổng thạch cấp thấp

Đục lỗ để khảm nạm bảo thạch cấp 1 đến 4
 Đả khổng thạch cấp cao

Đục lỗ để khảm nạm bảo thạch cấp 5 trở lên 

- Xác suất đục lỗ trang bị thành công : 100%

Khảm nạm bảo thạch:

- Mỗi trang bị chỉ có thể khảm 3 viên bảo thạch

- Mỗi trang bị chỉ có thể khảm một số loại bảo thạch cho phép

- Bảo thạch cùng loại hoặc cùng hình dạng không thể khảm 2 viên trở lên trên cùng một trang bị

- Khảm nạm bảo thạch ngoài việc cần dùng thêm khảm nạm phù :

Loại khảm nạm phù
Hình ảnh
Tác dụng
Khảm nạm phù cấp thấp
 
Đục lỗ để khảm nạm bảo thạch cấp 1 đến 4
Khảm nạm phù cấp cao
 
Đục lỗ để khảm nạm bảo thạch cấp 5 trở lên

Tách bảo thạch khỏi vật phẩm:

- Có thể tách bảo thạch khỏi vật phẩm để khảm vào vật phẩm khác

- Dùng trích tinh thạch có cấp độ tương ứng với bảo thạch để tách bảo thạch khỏi vật phẩm.

Loại trích tinh thạch
Hình ảnh
Tác dụng

Trích tinh thạch cấp 1

 Tách ngọc cấp 1 đã khảm nạm ra khỏi trang bị 

Trích tinh thạch cấp 2

 Tách ngọc cấp 2 đã khảm nạm ra khỏi trang bị 

Trích tinh thạch cấp 3

 Tách ngọc cấp 3 đã khảm nạm ra khỏi trang bị 

Trích tinh thạch cấp 4

 Tách ngọc cấp 4 đã khảm nạm ra khỏi trang bị 

Trích tinh thạch cấp 5

 Tách ngọc cấp 5 đã khảm nạm ra khỏi trang bị 

Trích tinh thạch cấp 6

 Tách ngọc cấp 6 đã khảm nạm ra khỏi trang bị 

Hướng dẫn thao tác:

Clip hướng dẫn các thao tác liên quan tới bảo thạch

Đục lỗ trang bị:

- Ấn B để mở túi đồ, và nhấp vào nút “ Cấp Trang bị”

- Chọn mục “Bảo Thạch” -> “Đục lỗ”

- Nhấp chuột phải vào vật phẩm cần Đục lỗ

- Ấn B, nhấp chuột phải vào Đá đục lỗ

- Chọn số lỗ cần đục :

- Chọn loại tiền (Khóa / không khóa ) để để đục lỗ

- Kết quả :

Khảm nạm :

- Khi trang bị đã được Đục lỗ, ta tiến hành khảm nạm ngọc vào trang bị

- Chọn mục “Bảo Thạch” -> “Khảm nạm”

- Nhấp chuột phải vào vật phẩm cần Khảm nạm

- Ấn B, nhấp chuột phải vào Ngọc cần khảm, và khảm nạm phù tiến hành khảm nạm

- Kết quả :

Hợp thành bảo thạch :

- Hợp thành ngọc cấp thấp tăng lên cấp cao

- Chọn mục “Bảo Thạch” -> “Hợp Bảo Thạch”

- Ấn B, nhấp chuột phải vào 5 viên ngọc cùng loại cần hợp thành, và hợp thành phù tiến hành khảm nạm

- Kết quả :

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay