Sản xuất20-02-2014

Tổng quan về Kỹ năng sản xuất

Hướng dẫn chế tạo

Tổng quan:

Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, người chơi có thể học kĩ năng sống để tự chế tạo chomình các vật phẩm thiết yếu, phục vụ cho nhân vật hoặc buôn bán.

Kĩ năng sống bao gồm :

Rèn: Chế tạo vũ khí

May mặc: Chế tạo phòng cụ

Xảo tượng: Chế tạo trang sức

Dược phẩm: Chế tạo dược phẩm hồi khí huyết/ nội lực

Nấu nướng: Chế tạo thực phẩm hồi khí huyết/nội lực theo thời gian

Ở mỗi thành, sẽ có các NPC kĩ năng sống, người chơi có thể học và nâng kĩ năngchế tạo của mình

Thành Lạc Dương


Thành Phúc Châu

Thành Hành Sơn

Ứng với cấp độ, người chơi sẽ chế tạo được các vật phẩm tương ứng

Ở mỗi NPC chế tạo sẽ có nhưng công cụ phục vụ cho chế tạo. Người chơi phảiđứng gần công cụ mới có thể tiến hành chế tạo

Máy dệt vải ( May Mặc )

Dược Đỉnh ( Dược phẩm )

Bếp Lò ( Nấu Nướng )

Bàn làm việc ( Xảo tượng )

Thiết Châm ( Rèn )

Hướng dẫn chế tạo:

Để có thể chế tạo, người chơi cần phải học và nâng cấp kĩ năng chế tạo

Học kĩ năng : ấn O , lựa chọn kĩ năng rồi ấn vào nút "Học"

Nâng cấp kĩ năng : Gặp NPC tương ứng để nâng cấp kĩ năng

Sau khi nâng cấp kĩ năng, người chơi cần công thức để có thể chế tạo. Vào cửahàng NPC chế tạo tương ứng:

Tùy theo môn phái, người chơi mua và học công thức chế tạo vật phẩm tương ứng

Để chế tạo, người chơi đứng gần công cụ, ấn O, chọn loại cần chế tạo

Lưu ý :

Chế tạo Rèn, May Mặc, Trang sức bắt buộc phải sử dụng tiền không khóa. Sau khichế tạo thành công sẽ nhận được vật phẩm không khóa

Tỉ lệ thành công: 100% và ngẫu nhiên nhận được vật phẩm từ 3 sao đến 7 sao

Nguyên liệu chế tạo: Nhặt được từ các quái vật ở map tương ứng và trong phụ bản

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay