Kết nghĩa20-02-2014

Tạo kết nghĩa:

Tạo tổ đội cần kết nghĩa ( tối thiểu 2 người, tối đa 6 người )

Yêu cầu : Thành viên trong tổ đội phải có điểm hảo cảm 999 với nhau

Đến gặp NPC Trương Đắc Tri ( tọa độ 237, 97) ở thành Hành Sơn:

Nói chuyện với NPC, chọn bái giao kết nghĩa

Nhập tên kết nghĩa:

Đồng ý

Hoạt động trong kết nghĩa :

Triệu tập kết nghĩa:

Dịch chuyển tức thời đến nhân vật trong kết nghĩa

Khai trừ thành viên:

Loại bỏ 1 thành viên trong kết nghĩa cần bỏ phiếu của toàn bộ thành viên khác của kết nghĩa

Thêm thành viên vào kết nghĩa:

- Yêu cầu : Thành viên mới có điểm hảo cảm 999 với toàn bộ thành viên trong kết nghĩa và ngược lại

- Thiết lập tổ đội toàn bộ thành viên trong kết nghĩa và người mới

- Đến gặp NPC Trương Đắc Tri ( tọa độ 237, 97) ở thành Hành Sơn

- Toàn bộ thành viên kết nghĩa đồng ý cho thành viên mới gia nhập

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay