Giao dịch20-02-2014

Để giao dịch đảm bảo an toàn và thuận tiện, hãy tuân theo các bước sau:

Bước 1: Chọn đối tượng giao dịch

Ấn chuột phải vào đối tượng, chọn "Giao dịch". Lời mời giao dịch sẽ được gửi tới đối phương.

Bước 2: Khóa giao dịch

Khi đối phương chấp nhận giao dịch, cửa sổ giao dịch sẽ xuất hiện. Bạn có thể giao dịch vật phẩm (tối đa 9 vật phẩm), Vàng không khóa hoặc Môn đồ (Đạo hữu) với đối phương.

Sau khi lựa chọn xong, chọn "Khóa".

Bước 3: Kiểm tra và hoàn thành giao dịch

Cả 2 bên phải ấn vào Khóa để đồng ý giao dịch. Lúc này nếu 1 bên thay đổi vật phẩm giao dịch, hệ thống sẽ tự động bỏ khóa và yêu cầu cả 2 bên xác nhận Khóa một lần nữa. Chọn "Giao dịch" để hoàn thành.

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay