Di chuyển20-02-2014

Dịch trạm:

Ấn phím M để mở bản đồ, trong bản đồ những chỗ có ký hiệu lá cờ là dịch trạm,phía phải giao diện bản đồ có hiển thị tên NPC dịch trạm hiện có trên bản đồ,click chuột vào có thể tự động tìm đường đến đó.

 

Cột mốc:

Ấn phím M mở bản đồ, trong bản đồ những nơi hiện ký hiệu cổng vòm là nơi có Cột mốc, trong tên Cột mốc có hiện thị “ Đi đến ABC", click vào cột mốc sẽ được chuyển đến địa điểm đã chỉ định ABC với ABC là tên địa điểm.

 

Click lên bản đồ mini:

Có thể click vào điểm bất kỳ ở trên bản đồ mini để di chuyển tới điểm đó. Bản đồ mini nằm ở phía trên góc bên trái màn hình.

Clip hướng dẫn các thao tác di chuyển

Clip hướng dẫn các cách thức di chuyển

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay