Level 8922-04-2015

Phụ Bản Sa Mạc Cổ Trấn
Mức độ khiêu chiến  Điểm tinh lực tiêu hao   Hạn chế số người Phần thưởng 
 Phổ thông  14 Đội ngũ ít nhất 1 người  - Kinh nghiệm
- Anh Hùng lệnh
- Nguyên liệu chế đan dược cao cấp
 Hiệp khách  17 Đội ngũ ít nhất 1 người  - Kinh nghiệm
- Anh Hùng lệnh
- Trang bị: Phụ kiện môn phái 5 sao, bộ đồ môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp
 Anh hùng  20 Đội ngũ ít nhất 4 người  - Kinh nghiệm
- Anh hùng lệnh
- Trang bị: Phụ kiện môn phái 5 sao, bộ đồ môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao, Bảo bối tím 7 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp. Vật liệu trang bị cao cấp
 Minh chủ  56 Đội ngũ ít nhất 6 người  - Kinh nghiệm
- Anh Hùng Lệnh
- Trang bị: Trang bị môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao, Bảo bối tím 7 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp. Vật liệu trang bị cao cấp.
- Ám Khí Lam

Giới thiệu bối cảnh:

Cây đổ bầy khỉ tan, Tả Lãnh Thiền chết bất đắc kì tử, Tung Sơn Phái đương nhiên không còn tồn tại, Thuộc hạ của hắn là Lục Bách đã dẫn Tung Sơn tàn đảng đến sa mạc phía bắc Trường Thành lánh nạn, chiếm cứ Nhất Cổ Trấn, cấu kết ngoại phỉ, ức hiếp dân lành. Bách tính đêm không dám ngủ, ngày không dám nói, chỉ mong thần binh đại tướng trừng trị lũ gian tà này. 

Boss Phụ Bản:

Đông Lâm Chú Sư: tà giáo đạo sĩ, đạp thuật sâu sa khó hiểu. 

Bắc Cương Phong Cái: từng là đệ tử cái bang, luyện đến tẩu hỏa nhập ma, bạo phát tàn ác. 

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay