Level 8722-04-2015

Phụ bản Tung Sơn Chi Điện
Mức độ khiêu chiến  Điểm tinh lực tiêu hao   Hạn chế số người Phần thưởng
 Phổ thông  14  Đội ngũ ít nhất 1 người 
 - Kinh nghiệm
- Anh Hùng Lệnh
- Nguyên liệu chế đan dược cao cấp
 Hiệp khách  17  Đội ngũ ít nhất 1 người 
 - Kinh nghiệm
- Anh Hùng lệnh
- Trang bị: Phụ kiện môn phái 5 sao, bộ đồ môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp
 Anh hùng  20  Đội ngũ ít nhất 4 người 
  Kinh nghiệm
- Anh hùng lệnh
- Trang bị: Phụ kiện môn phái 5 sao, bộ đồ môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao, Bảo bối tím 7 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp. Vật liệu trang bị cao cấp.
 Minh chủ  56  Đội ngũ ít nhất 6 người 
 - Kinh nghiệm
- Anh Hùng Lệnh
- Trang bị: Trang bị môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao, Bảo bối tím 7 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp. Vật liệu trang bị cao cấp.
- Ám Khí Lam

Giới thiệu bối cảnh: 

Tung Sơn phái cư trú ở Ngũ Nhạc, vốn phải là danh ngôn chính phái đức cao vọng trọng, nhưng trưởng môn Tả Lãnh Thiền dưới sự thúc ép của dã tâm đã ngấm ngầm tàn sát các hào kiệt. Nay các hiệp sĩ giang hồ phải xông vào Tung Sơn, trừng trị tên cẩu tặc này. 

Boss Phụ Bản: 

Tả Lãnh Thiền: chưởng môn phái Tung Sơn, đến nay trên thế giới chỉ e rằng có Đông Phương Bất Bại có thể đấu lại.

Sương Anh Ngạc: chưởng môn phái Tung Sơn, kiếm pháp siêu việt, trong phái Tung Sơn trừ Tả Lãnh Thiền, không ai sánh kịp. 

Chung Trần: 1 trong 30 thái bảo Tung Sơn, hiệu Cửu khúc kiếm, kiếm pháp biến hóa, tiến thoái thần tốc. Đặng Bất Công: 1 trong 30 thái bảo Tung Sơn, hiệu Roi thần, dài 5 trượng, uy lực không gì sánh nổi.

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay