Level 8422-04-2015

Phụ bản Tung Sơn Chi Lộ

 Mức độ khiêu chiến Điểm tinh lực tiêu hao   Hạn chế số người Phần thưởng 
 Phổ thông  14  Đội ngũ ít nhất 1 người
 - Kinh nghiệm
- Anh Hùng lệnh
- Nguyên liệu chế đan dược cao cấp
 Hiệp khách  17  Đội ngũ ít nhất 1 người
 - Kinh nghiệm
- Anh Hùng lệnh
- Trang bị: Phụ kiện môn phái 5 sao, bộ đồ môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp
  
 Anh hùng  20  Đội ngũ ít nhất 1 người
 - Kinh nghiệm
- Anh hùng lệnh
- Trang bị: Phụ kiện môn phái 5 sao, bộ đồ môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao, Bảo bối tím 7 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp. Vật liệu trang bị cao cấp.
 Minh chủ  56  Đội ngũ ít nhất 1 người
 - Kinh nghiệm
- Anh Hùng Lệnh
- Trang bị: Trang bị môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao, Bảo bối tím 7 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp. Vật liệu trang bị cao cấp.
- Ám Khí Lam

Giới thiệu bối cảnh: 

Để vạch trần Tung Sơn chưởng môn Tả Lãnh Thiền mưu đồ chiếm đoạt các môn phái võ lâm, mọi người muốn lên Tung Sơn môn phái đối mặt với Tả Lãnh Thiền. Con đường đến Tung Sơn môn phái đầy rẫy nguy hiểm. Các nhân sĩ giang hồ có thể thuận lợi vượt qua Tung Sơn Hậu Sơn không ?

Boss Phụ Bản: 

Bốc Trầm: bạch đầu tiên ông, một cao thủ ở Tung Sơn, thiện sứ khoái kiếm. 

Sa Thiên Giang: Thốc ưng Sa Thiên Giang, một cao thủ ở Tung Sơn.

Nhạc Hậu: Tung Sơn Âm Dương Thủ, một tay là dương, một tay là âm, âm dương bổ trợ, uy lực vô cùng.

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay