Level 8022-04-2015

Phụ bản Trấn Tung Bảo Tháp

Mức độ khiêu chiến   Điểm tinh lực tiêu hao Hạn chế số người  Phần thưởng 
 Phổ thông  14  Đội ngũ ít nhất 1 người
 - Kinh nghiệm
- Anh Hùng lệnh
- Nguyên liệu chế đan dược cao cấp
 Hiệp Khách  17  Đội ngũ ít nhất 1 người
 - Kinh nghiệm
- Anh Hùng lệnh
- Trang bị: Phụ kiện môn phái 5 sao, bộ đồ môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp
 Anh hùng  20  Đội ngũ ít nhất 4 người
 - Kinh nghiệm
- Anh hùng lệnh
- Trang bị: Phụ kiện môn phái 5 sao, bộ đồ môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao, Bảo bối tím 7 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp. Vật liệu trang bị cao cấp.
 Minh chủ  56  Đội ngũ ít nhất 6 người
 - Kinh nghiệm
- Anh Hùng Lệnh
- Trang bị: Trang bị môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao, Bảo bối tím 7 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp. Vật liệu trang bị cao cấp.
- Ám Khí Lam

Giới thiệu bối cảnh:

Tung Sơn phái cấm địa, ít có người ngoài xâm nhập. Phó trưởng môn Dương Anh Ngạc nghiên cứu võ học các phái tại đây, và bố trí đệ tử các phái các môn, muốn giúp đỡ Tả Lãnh Thiền xưng bá võ lâm.

Boss Phụ Bản:

Thang Anh Ngac: Tung Sơn phái Phó trưởng môn, tuyệt chiêu Tung Dương Kiếm Pháp, Tung Sơn phái bất truyền tuyệt học, sử dụng kiếm pháp như Kim Ô hạ phàm.

Trần Bách Tí: Giang hồ danh môn nghịch đồ, về sau vào Tung Môn phái, giỏi nghiên cứu sử dụng các loại cơ quan cạm bẫy, thần quỉ khó lường, trở thành tâm phúc của Thang Anh Ngạc.

Khoái Tử Thủ: Nguyên là đầu mục của sơn phỉ Tung Sơn, rất thích nấu nướng, thường đem những người đi đường đem nấu.

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay