Level 7722-04-2015Phụ bản Mai Trang Địa Lao
Mức độ khiêu chiến   Điểm tinh lực tiêu hao  Hạn chế số người Phần thưởng 
 Phổ thông  16  Đội ngũ ít nhất 1 người
 - Kinh nghiệm
- Anh Hùng Lệnh
- Nguyên liệu chế đan dược cao cấp
 Hiệp khách  19  Đội ngũ ít nhất 1 người
 - Kinh nghiệm
- Anh Hùng Lệnh
- Trang bị: Trang bị môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp
 Anh hùng  22  Đội ngũ ít nhất 4 người
 - Kinh nghiệm
- Anh Hùng Lệnh
- Trang bị: Trang bị môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao, Bảo bối tím 7 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp. Vật liệu trang bị cao cấp.
- Ám Khí Lam
 Minh chủ  64  Đội ngũ ít nhất 6 người
 - Kinh nghiệm
- Anh Hùng Lệnh
- Trang bị: Trang bị môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao, Bảo bối tím 7 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp. Vật liệu trang bị cao cấp.
- Ám Khí Lam

Giới thiệu bối cảnh:

Mai Trang Địa Lao ở sau dưới đáy Tây Hồ, người biết không muốn nhắcđến, kẻ không biết không dám suy đoán. Lần này một mình Hướng Vân Thiên xông vàohiểm nguy cần có người trí dũng song toàn chi lực hắn.

Boss Phụ bản:

Tâm Ma: Nội lực nhiều năm tích lũy, một khí bạo phát, hình thành tâm ma kinh người.

Hắc Khôi Lỗi: Địa lao dưới Tây Hồ nhốt Hy Thế Ma Quân, thủ vệ cơ quan không kẽ hở, sử dụng 4 trường đao làm công cụ giết người.

Bạch Khôi Lỗi: Địa lao dưới Tây Hồ nhốt Hy Thế Ma Quân, thủ vệ cơ quan không kẽ hở, sử dụng Hồi Toàn Tiêu làm công cụ giết người. 

Nhiệm vụ Minh Chủ

Nhận nhiệm vụ tại NPC Kiếm Khách Tóc Bạc tại thành Lạc Dương mỗi ngày, sau khi khiêu chiến độ khó Minh Chủ thành công sẽ nhận được nhiều Kinh nghiệm và Minh Chủ Bảo Hạp. Mở Minh Chủ Bảo Hạp có khả năng nhận được Ám Khí Lục, Ám Khí Lam hoặc 1-3 nguyên liệu Lệnh bài.   

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay