Level 6720-02-2014

Phụ bản Bản doanh phiến quân trong Anh hùng chi lộ

Bản doanh phiến quân

Mức độ khiêu chiến

Điểm tinh lực tiêu hao

Hạn chế số người

Phần thưởng

Phổ thông

14

Đội ngũ ít nhất 1 người

- Kinh nghiệm
- Anh hùng lệnh
- Nguyên liệu chế đan dược cao cấp
Hiệp khách

17 Đội ngũ ít nhất 1 người

- Kinh nghiệm
- Anh hùng lệnh
- Trang bị : Phụ kiện môn phái 5 sao, Bộ đồ môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp.
Anh hùng

20 Đội ngũ ít nhất 4 người

- Kinh nghiệm - Anh hùng lệnh
- Trang bị: Phụ kiện môn phái 5 sao, Bộ đồ môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao, Bảo bối tím 7 sao
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp.Vật liệu trang bị cao cấp. 

Giới thiệu bối cảnh:

Phiến quân Tây bắc cấu kết với quân Ngõa Lạt nổi loạn, nguyhại đến đất nước, cướp bóc người dân. Nhân một đêm tuyết, cùng với đại đệ tử Hoasơn phái Lệnh Hồ xung tiến vào thích sát đầu não phiến quân. Thủ lĩnh phiến quânTổng binh Lý An Thế trên lầu cao cung điện, những tưởng rằng có thể an tâm kêcao gối ngủ, không ngờ rằng sẽ bị công kích bất ngờ.

BOSS phụ bản

Lý An Thế: tổng binh phiến quân, chỉ huy thiên binh vạn mã nơi biên cương, sửdụng Kim bối đại đao, kiêu căng ngạo mạn, cấu kết với Ngõa Lạt cướp bóc dânchúng.

Ngõa Lạt Vạn Hộ: sứ giả của Ngõa Lạt Đại Hãn phái đến để cấu kết với Lý An Thế,là quán quân của thảo nguyên về khả năng cưỡi ngựa bắn tên, kị xạ trên thành trìnhư trên đất bằng.

Nét đặc sắc của cách chơi:

Cách chơi công thành, tổ đội đột nhập kích sát sốlượng lớn quân địch, phải tránh né địa lôi và cao xạ pháo diện tích lớn, tínhsát thương cao, sử dụng các loại kỳ môn trận pháp để tấn công, kích thích khảnăng bay lượn tránh né.

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay