Level 6420-02-2014

Phụ bản Tiền Đồn Phiến Quân trong Anh hùng chi lộ

Tiền Đồn Phiến Quân

Mức độ khiêu chiến

Điểm tinh lực tiêu hao

Hạn chế số người

Phần thưởng

Phổ thông

12

Đội ngũ ít nhất 1 người

- Kinh nghiệm
- Anh hùng lệnh
- Nguyên liệu chế đan dược cao cấp
Hiệp khách

14 Đội ngũ ít nhất 1 người

- Kinh nghiệm
- Anh hùng lệnh
- Trang bị : Phụ kiện môn phái 5 sao, Bộ đồ môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao.
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp.
Anh hùng

17 Đội ngũ ít nhất 4 người

- Kinh nghiệm - Anh hùng lệnh
- Trang bị: Phụ kiện môn phái 5 sao, Bộ đồ môn phái 5 sao, Vũ khí truyền thuyết 6 sao, Bảo bối tím 7 sao
- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp.Vật liệu trang bị cao cấp. 

Giới thiệu bối cảnh:

Phiến quân Tây Bắc cấu kết với quân Ngõa Lạt nổi loạn, nguy hại đến đất nước, cướp bóc người dân. Nhân một đêm tuyết, cùng với đại đệ tử Hoa Sơn phái Lệnh Hồ Xung tiến vào thích sát đầu não phiến quân. Nhân vật số 2 của phiến quân “Thiết phiến tử” Cổ Nho xuất quỷ nhập thần, độc ác xảo quyệt, đêm nay sẽ lên đài quan tinh (ngắm sao), phải đánh cho hắn ta huyết tiên ngũ bộ (máu bắn ra 5 bước).

BOSS phụ bản

Cổ Nho:  Nhân vật số 2 của phiến quân, phụ trách chủ yếu quyết sách Mạc phủ và thu thập thông tin tình báo, sử dụng Phong tranh phi hành xuất quỷ nhập thần

Vương Hỉ: phong quan Phiến Quân, sở trường sử dụng quan vương đao 36 cân, lực đại vô cùng. Danh xưng là Đại đao Vương Hỉ

Nét đặc sắc của cách chơi:

Cùng với Lệnh Hồ Xung đột nhập và thích sáttướng địch, hợp tác tổ đội phá vỡ chiến trận quân địch, công phá các loại địa lôi trận và cơ quan trận pháp.

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay