Level 3220-02-2014

Phụ bản Thanh Thành đột phá trong Anh hùng chi lộ

 Thanh Thành Đột Phá

Mức độ khiêu chiến

Điểm tinh lực tiêu hao

Hạn chế số người

Phần thưởng

Phổ thông

12

Đội ngũ ít nhất 1 người

- Kinh nghiệm

- Anh hùng lệnh

- Nguyên liệu chế đan dược cao cấp

Hiệp khách

14 Đội ngũ ít nhất 1 người

- Kinh nghiệm

- Anh hùng lệnh

- Trang bị : Vũ khí truyền thuyết 6 sao.

- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp.

Anh hùng

17 Đội ngũ ít nhất 4 người

- Kinh nghiệm

- Anh hùng lệnh

- Trang bị: Vũ khí truyền thuyết 6 sao.

- Chế tạo: Nguyên liệu chế tạo đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp.

Vật liệu trang bị cao cấp.

Giới thiệu bối cảnh:

 

Bối cảnh phụ bản Thanh Thành đột phá

Thanh thành phái Dư Thương Hải âm mưu chiếm đoạt Tịch Tà Kiếm Pháp mà diệt toàn bộ Phúc Uy tiêu cục, làm vô số điều hại người trái với đạo lý. Hiệp khách trước hết phải công đả Tùng Phong quan của Thanh Thành Sơn mới có thể giương cờ chính nghĩa. Tuy nhiên muốn đến chỗ tên đầu sỏ Dư Thương Hải, đầu tiên phải đột phá ngũ đạo đại môn của Tùng Phong quan, đánh bại tứ tú nổi danh của Thanh thành phái, mới có thể quyết 1 trận tử chiến với Dư quan chủ

BOSS phụ bản

- Thanh Thành tứ tú (Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hùng, Vu Nhân Hào, La Nhân Kiệt)

- Thanh Thành phái chưởng môn Dư Thương Hải: tuyệt kỹ “Tỏa Tâm Chưởng” phá hủy lục phủ ngũ tạng của con người, lại có “Tịch Tà Kiếm Pháp” uy lực vô cùng mạnh mẽ.

 

Dư Thương Hải - BOSS cuối trong phụ bản Thanh Thành đột phá

Nét đặc sắc của cách chơi:

Đột phá ngũ đạo đại môn Tùng Phong quan, cốt truyện sống động, bảo vật tàng ẩn, cuối cùng là cảnh cuộc chiến trăm người, chống đỡ Tịch Tà Kiếm Pháp của Dư Thương Hải

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay