Level 2520-02-2014

New Page 1

Phụ bản Tiêu cục dạ chiến trong Anh hùng chi lộ

Tiêu Cục Dạ Chiến

Mức độ khiêu chiến

Điểm tinh lực tiêu hao

Hạn chế số người

Phần thưởng

Phổ thông

12

Đội ngũ ít nhất 1 người

- Kinh nghiệm

- Anh hùng lệnh

- Nguyên liệu chế đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp

Hiệp khách

14 Đội ngũ ít nhất 1 người

- Kinh nghiệm

- Anh hùng lệnh

- Nguyên liệu chế đan dược cao cấp, Phương pháp chế tạo đan dược cao cấp

Giới thiệu bối cảnh:

 

Bối cảnh phụ bản Tiêu cục dạ chiến

Sau khi đến Phúc Uy tiêu cục, phát hiện người trong tiêu cục tâm luôn lo lắng bất an, hóa ra có người gửi đến Diệt môn thiếp, yêu cầu tiêu cục phải giao bí kíp ra , nhưng Lâm Trấn Nam chỉ cười, Tiêu cục chúng ta không biết cái gọi là bí kíp, bí kíp đó là ý chỉ vật nào. Trong đêm thâu đột nhiên có một nhóm đông thích khách đột nhập, nổ ra một cuộc dạ chiến ác liệt.

BOSS phụ bản:

Thanh Diện Bạo Tăng

 

BOSS phụ bản Thanh Diện Bạo Tăng

Nét đặc sắc của cách chơi:

Chiến đấu trong bóng đêm tại Tiêu cục đại viện, hỗn chiến NPC 2 bên địch – ta, bảo vệ NPC đồng đội, quái vật hành động linh hoạt đa biến, BOSS khổng lồ cuồng nộ.

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay