Level 1520-02-2014

Phụ bản quán rượu ngoại ô trong Anh hùng chi lộ

Quán Rượu Ngoại Ô

Mức độ khiêu chiến

Điểm tinh lực tiêu hao

Hạn chế số người

Phần thưởng

Phổ thông

12

Đội ngũ ít nhất 1 người

- Kinh nghiệm

- Nguyên liệu chế đan dược cao cấp, Phương pháp chế đan dược cao cấp

Giới thiệu bối cảnh:

 

Bối cảnh phụ bản Quán rượu ngoại ô

Phụng sứ mệnh đến Phúc châu thăm viếng Phúc Uy Tiêu Cục, ở ngoại ô đột nhiên gặp phải 1 nhóm phục kích thần bí. Quán rượu xem ra có vẻ không bình an, ra tay trợ giúp, không ngờ lại dẫn đến 1 trận đánh long trời lở đất.

BOSS phụ bản:

Dư Nhân Ngạn

 

BOSS phụ bản Dư Ngân Nhạn

Nét đặc sắc của cách chơi:

Mai phục chiến đấu trong rừng trúc, bay lượntránh né quân địch, BOSS hiệu triệu viện binh, đánh vỡ tửu đàn.

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay