Thiếu Lâm25-02-2014

Võ học Thiếu Lâm gồm phân thành 2 loại: Đại Tông Võ Học và Chuyên Tinh Võ Học, trong đólại phân ra 3 bộ riêng biệt là: Thiếu Lâm Côn Pháp, Phổ Độ Trượng PhápLa Hán Quyền Pháp.

 Tên kỹ năng
Hình ảnh
Hiệu quả
  THIẾU LÂM CÔN PHÁP
 Cung Bộ Hoành Tảo
 Chiêu thức cơ bản của Thiếu Lâm Côn Pháp, dùng trường côn tấn công trái phải với tốc độ nhanh, sát thương kẻ địch.
 Đại Mãng Phiên Thân
 Quay người một vòng, quay người đập côn xuống, tạo thành sát thương.
 Phật Quang Phổ Chiếu  Niệm kinh, dùng Thiếu Lâm bí thuật cường hóa, trong thời gian đó tăng sát thương hệ Thổ.
 Sư Tử Hống  Rống như sư tử, như sấm sét. Kẻ địch kinh sợ, giảm tấn công ngoại công.
 Kim Chung Tráo  Dùng cương khí hộ thể, như kim chung che toàn thân, lập tức hồi phục điểm khí huyết, trong khoảng thời gian tiếp theo tăng ngoại công phòng thủ.
 Tần Vương Tiên Thạch  Cắm côn xuống đất truyền nội lực vào, tạo thành mộc thung hướng lên, đá vụn tạo thành sát thương, đánh bay mục tiêu.
  PHỔ ĐỘ TRƯỢNG PHÁP
 Phổ Độ Trượng Pháp  Trường Côn Thứ Kích liên tục 4 lần sẽ tạo sát thương tương đối cao. Khi hợp chiêu thì toàn thân cứng rắn.
 Vi Đà Côn Pháp  Trường Côn mở ra thành Tam Tiết Côn, đối với phía trước tiến hành 4 lần hoành tảo công kích và tạo ra sát thương. Khi hợp chiêu thì toàn thân cứng.
 Sư Tử Diêu Đầu  Dùng Trường Côn khiêu khích trước sau đó đập xuống đất, tạo ra sát thương đối với kẻ địch phía trước.
 Dã Mã Truy Phong  Tốc độ nhanh như ngựa phi, ở cự ly xa công kích nhanh mục tiêu, làm cho mục tiêu rơi vào trạng thái độc túc.
 Mãnh Hổ Khiêu Giản  Dùng khí thế mãnh hổ khiêu tạp địch thù, và lộ ra điểm yếu để đánh bại mục tiêu. Tuyệt kỹ này có thể sử dụng trong không trung.
 Lưu Tinh Cản Nguyệt  Vũ Côn như sao băng bàn tế toàn thân, công kích tất cả kẻ địch bên cạnh. Tuyệt kỹ này có thể xài khi dịch chuyển, khi dịch chuyển sẽ nhận được hiệu ứng tuấn túc, bỏ qua giới hạn ảnh hưởng hiệu ứng dịch chuyển.
 Thương Long Quy Hải  Dùng khí thế Thương Long Giảo Hải lăn về phía trước, làm cho tất cả mục tiêu trên đường hấp thụ dịch chuyển về trước, cuối cùng Nhất Kí đập thân, sẽ lộ ra điểm yếu để đánh bại mục tiêu. Tuyệt kỹ này có thể sử dụng trong không trung, khi dịch chuyển sẽ nhận được hiệu ứng tuấn túc, bỏ qua giới hạn ảnh hưởng hiệu ứng dịch chuyển.
 Lặc Mã Đình Phong  Làm mục tiêu dùng côn nhảy lên xong thì số lần liên thích, sau đó quay người dùng 1 côn kích cho địch bay đi. Tuyệt kỹ này là trảo thủ phán định.
 Nhất Thượng Thần Thông  Trường Côn mở ra thành Tam Tiết Côn, kéo dài công kích mục tiêu đường thẳng, sẽ điểm huyệt toàn bộ.
 Khu Vân Tảo Nguyệt
 Nhất Kí đại lực lớn hoành tảo ngầm, đẩy lùi tất cả kẻ địch trước mặt, đánh cho chúng xương mềm cốt nhão, làm trong khoảng thời gian ngắn bị hãm túc.
 Cuồng Phong Quyển Địa  Ném tròn ra Trường Côn trong tay, đẩy địch phía trước ra xa và tập trung lại với nhau, theo đó ở xa hình thành thành khu vực tròn, vòng tròn đó sẽ hấp thụ những kẻ địch xung quanh. 
  LA HÁN QUYỀN PHÁP
 La Hán Quyền  Lấy cương mãnh vô trù của La Hán Quyền Pháp công kích, tạo sát thương cho địch. Khi hợp chiêu thì toàn thân cứng.
 Hoàng Ngưu Chuyển Giác  Dùng Trọng Quyền tả hữu câu công kích, tạo ra sát thương tương đối cao với địch.
 Kim Cương Phục Ma  Phát ra phách không chưởng lực, kích mục tiêu đầu tiên gặp được, thời gian giữ sức càng dài uy lực càng lớn. Sau khi giữ sức đầy sẽ phóng thích toàn thân chân khí ba lang, có thể choáng và xuyên qua nhiều mục tiêu.
 Hoàng Thạch Nạp Lý  Túc hạ sanh phong, đột đến bên cạnh mục tiêu, dùng xung quyền công kích, làm cho mục tiêu bị công kích rơi vào trạng thái độn túc. Tuyệt kỹ này có thể sử dụng trong không trung.
 Thiên Hiệp Như Lai  Dùng chưởng pháp tốc độ nhanh để công kích địch, làm cho mục tiêu bị kích có tỉ lệ nhất định rơi vào trạng thái hãm túc, trong quá trình phát ra nhấn phím kỹ năng liên tục có thể tăng số lần công kích, nếu toàn bộ kích hết, có thể thêm Nhất Kí Trọng Kích làm mục tiêu rút lui.
 Bình Địa Long Phi  Dùng chân đá phía trước 5 lần, và hấp thụ mục tiêu cùng dịch chuyển. Tuyệt kỹ này có thể sử dụng trong không trung, trong quá trình sử dụng sẽ nhận được hiệu ứng tuấn túc, bỏ qua giới hạn ảnh hưởng hiệu ứng dịch chuyển.
 Đồng Sơn Tây Băng  Song chưởng tạp địa, tạo sát thương với tất cả mục tiêu xung quanh mình, làm độn túc, và sẽ lộ ra điểm yếu để đánh bại mục tiêu. Thời gian giữ sức càng dài, phạm vi sát thương và uy lực càng lớn, thời gian duy trì độn túc cũng càng dài, nếu giữ đầy sức có thể làm trên phạm vi lớn, tạo duy trì sát thương.
 Lạc Chung Đông Ứng  Dùng chân đá nhẹ ra, làm mục tiêu rơi vào trạng thái độn túc. Trong 1 khoảng thời gian có thể sử dụng lại tuyệt kỹ này, nhiều nhất thêm 2 đoạn công kích, mỗi lần công kích đều sẽ lộ ra điểm yếu để đánh bại mục tiêu.
 Thiết Tác Lan Giang  Như khí phách của Thiết Tác, đánh vào địa bàn của địch với phạm vi lớn, sẽ lộ ra điểm yếu để đánh bại mục tiêu.
 Hiệp Sơn Siêu Hải  Hiệp thái sơn siêu bắc hải, dùng vai không thể chống đỡ tràng kích của đối phương, kích phi tất cả địch, trong quá trình tràng kích sẽ nhận được hiệu ứng tuấn túc, bỏ qua giới hạn ảnh hưởng hiệu ứng dịch chuyển.
 La Hán Nhập Thế  La Hán Quyền nổi tiếng nhất chiêu này, tạo sát thương với tất cả mục tiêu trong khu vực, làm độn túc, và sẽ lộ ra điểm yếu để đánh bại mục tiêu. Tuyệt kỹ này có thể sử dụng trong không trung, sử dụng trong không trung có thể thêm sát thương. 

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay