Hành Sơn25-02-2014

Võ học Hành Sơn gồm phân thành 2 loại: Đại Tông Võ Học và Chuyên Tinh VõHọc, trong đó lại phân ra 3 bộ riêng biệt là: Hành Sơn Kiếm Pháp, Hồi Phong Lạc Nhạn KiếmBách Biến Huyễn Vụ Kiếm.

 Tên kỹ năng
Hình ảnh
Hiệu quả
HÀNH SƠN KIẾM PHÁP
 Tật Trảm  Rút kiếm tấn công phía trước, tạo thành sát thương cho kẻ địch.
 Huyễn Ảnh Kích  Dùng Tàn Tượng Bán Nguyệt Trảm, tạo thành sát thương cho mục tiêu và các đơn vị quanh đó.
 Huyền Minh Khí Quyết  Song kiếm hợp thành một chiêu, tạo thành sát thương cho kẻ địch đồng thời tạo nên trạng thái Trúng độc.
 Phi Linh Bát Phương  Linh khí bạo phát, tăng sát thương hệ Độc cho bản thân.
 Kinh Hồng Tuyệt Ảnh  Truy kích trên không, thích sát mục tiêu nhanh chóng, tạo thành hiệu quả Hãm Túc.
 Phong Quyền Tàn Vân  Nguyên thần nhập định, nhanh chóng đẩy ra nhiều bóng mờ về trước, tấn công liên tục các mục tiêu, làm Choáng tạm thời. 
 HỒI PHONG LẠC NHẠN KIẾM
 Hồi Phong Lạc Nhạn Kiếm  Dùng chiêu thức tốc độ nhanh công kích kẻ địch, tạo ra sát thương tương đối cao. Khi hợp chiêu thì toàn thân cứng rắn.
 Thiên Nhạn Hoàn Hồi  Dùng tốc độ không thể nhìn rõ được liên tục rút kiếm ra, có tỉ lệ nhất định làm cho vị trí phía trước rơi vào trạng thái hãm túc, trong quá trình dùng ấn phím kỹ năng liên tục sẽ tăng thêm số lần trảm kiếm, sau khi liên đả xong sẽ thêm liên thích nhanh hơn, làm cho tất cả địch phía trước rút lui.
 Kiếm Lạc Song Nhạn   Tuyệt kỹ có 2 cách ra chiêu ngắn dài. kỹ năng ngắn, sau khi tiến lên phía trước trảm kích, thêm tốc độ tam liên trảm, làm mục tiêu độn túc. Kỹ năng dài, nếu xung phong lên trước trảm kích có thể làm mục tiêu hãm túc, và thêm 3 chiêu có thể làm cho địch tạm choáng để liên kích, cuối cùng thêm Nhất Kí Khiêu Kích, có thể kích phi mục tiêu lộ ra điểm yếu.
 Nhạc Dương Tam Túy  Liên hoàn kiếm pháp thâm thúy, tất cả có 3 chiêu, chiêu thứ 1 có thể hấp thụ kẻ địch tương đối xa ở xung quanh đến bên mình và mù, chiêu thứ 2 có thể làm mục tiêu tản công, chiêu thứ 3 có thể đánh ngã địch xuống đất. Tuyệt kỹ này dùng thời gian cách nhau, phối hợp chiêu khác sẽ có hiệu ứng chiến thuật tốt hơn.
 Sí Dực Thiên Vũ  Tuyệt kỹ có 2 cách ra chiêu ngắn dài. Kỹ năng ngắn, sẽ nhanh tay rút kiếm trảm kích đối với kẻ địch xung quanh, làm địch ở phạm vi xung quanh tương đối lớn hãm túc. Kỹ năng dài, sẽ dùng gió tròn hấp thụ mục tiêu xung quanh đến bên mình đợi công kích tiếp. Tuyệt kỹ này có thể dùng khi dịch chuyển, trong quá trình sẽ nhận được hiệu ứng tuấn túc, bỏ qua giới hạn ảnh hưởng hiệu ứng dịch chuyển.
 Khinh Ngâm Hồi Phong  Chớp là giết, chớp nhoáng đến sau lưng mục tiêu, làm cho không thể dịch chuyển, sau khi chớp kết thúc cùng lúc mục tiêu rơi vào trạng thái điểm huyệt. Tuyệt kỹ này là trảo thủ phán định.
 Trường Khiếu Lạc Nhạn   Tuyệt kỹ có 2 cách ra chiêu ngắn dài. kỹ năng ngắn, dùng kiếm pháp nhanh thích kích địch 2 lần, kiếm thứ 2 sẽ làm cho mục tiêu rơi vào trạng thái độn túc; Kỹ năng dài, kiếm thứ nhất sẽ làm mục tiêu hãm túc, sau đó trong khoảnh khắc xuyên qua sau người mục tiêu công kích kiếm thứ 2, có thể làm cho mục tiêu phá vỡ hóa giải.
 Đồng Nhạn Tam Quyết  Tuyệt kỹ có 2 cách ra chiêu ngắn dài. kỹ năng ngắn, sau khi trảm kích sẽ thêm tam liên thích, làm cho mục tiêu đổ máu; Kỹ năng dài, sẽ làm mục tiêu hãm túc trước, và có thể làm cho địch choáng tạm thời, cuối cùng thêm Nhất Kí Trọng Tạp, sẽ lộ ra điểm yếu để đánh bại mục tiêu.
  BÁCH BIẾN HUYỄN VỤ KIẾM
 Bách Biến Huyễn Vụ Kiếm Nhanh chóng đánh Ảo Ảnh ra phía trước, tạo sát thương lên những kẻ địch cùng nằm trên một đường thẳng.
 Ngự Phong Khinh Vũ Dùng kiếm thuật mờ ảo đánh ra ba Ảo ẢnhKiếm Khí, làm độn túc mục tiêu bị tấn công, đồng thời đánh bật mục tiêu ra xa.
 Tiến Thoái Long Du Tuyệt kỹ có hai đặc tính: Chạm nhẹ vào, sẽ sử dụng Ảo Ảnh có tính mê hoặc tấn công đánh bật kẻ địch, và bẫy chân kẻ địch, tự thân giậm chân tại chỗ; nếu nhấn lâu, thì Ảo Ảnh sẽ ở nguyên tại chỗ, bản thân sẽ tự xông lên tiêu diệt kẻ địch, và nhanh chóng di chuyển đến phái sau kẻ địch, điểm huyệt, sau đó cài đặt lại tuyệt kỹ-chờ Ngự Phong Khanh Vũ.
 Thiên Địa Hạc Trường Tuyệt kỹ có hai đặc tính: Chạm nhẹ vào, sẽ sử dụng hình ảnh Ảo Ảnh nhảy múa có tính mê hoặc tấn công kẻ địch làm cho kẻ địch bị bẫy chân, tự thân giậm chân tại chỗ; nếu nhấn lâu, Ảo Ảnh sẽ ở nguyên tại chỗ, bản thân sẽ tự động nhảy đến tấn công mục tiêu, làm cho kẻ địch rơi vào trạng thái độn túc, sau đó sẽ cài đặt lại tuyệt kỹ-chờ Ngự Phong Khanh Vũ.
 Bỉ Dực Song Phi Tuyệt kỹ có hai đặc tính: Chạm nhẹ vào, sẽ đánh ra hai thanh phi đao nhiễm độc, làm cho kẻ địch bị nhiễm độc; nếu nhấn lâu, bản thân sẽ tự bay về phía trước, hai đao sẽ đâm vào phạm vi đã được chọn, đánh bại các mục tiêu xung quanh, sau đó cài đặt lại tuyệt kỹ-chờ Ngự Phong Khanh Vũ.
 Lưu Tinh Trụy Địa Sau khi phân thân phía trên kẻ địch sẽ xuất hiện một Ảo Ảnh bay ra tấn công, làm cho kẻ địch độn túc. Khi đánh kỹ năng trong không trung, bản thân trong phút chốc di chuyển đến phía trên kẻ địch, dùng thế thiên thạch đánh vào mục tiêu, đánh bại các mục tiêu xung quanh.
 Phù Vân Bát Nhật Đánh vô số Ảo Ảnh ra phía trước, trong lúc tấn công hấp thụ kẻ địch di chuyển về phía trước. Nếu trữ lực, cũng có thể dựa theo thời gian buông lỏng, bản thân sẽ theo đến Ảo Ảnh hiện tại tiến hành tấn công, bẫy chân tất cả các mục tiêu xung quanh.

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay