Truyền công20-02-2014

Điểm công lực có vai trò quan trọng trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Điểm công lực dùng để  tăng điểm tâm pháp, nâng sức mạnh cho kỹ năng. Ở Tiếu Ngạo Giang Hô 3D, giữa các người chơi có thể thông qua việc truyền công để chuyển điểm công lực cho nhau, giúp đỡ nhau nhanh chóng thăng tiến thực lực.

Lựa chọn người bạn muốn truyền công lực ấn chuột phải vào hình ảnh nhân vật đó được hiện trên màn hình, sau đó lựa chọn truyền công.

Mỗi ngày được truyền công 5 lần và phải có đạo cụ. Mỗi loại đạo cụ sẽ quyết định lượng điểm công lực được truyền. Đạo cụ truyền công ngẫu nhiên tìm thấy khi người chơi đi đánh quái, tham gia các hoạt động, phụ bản.

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay