Tâm pháp20-02-2014

Hệ thống tâm mạch

- Hệ thống tâm mạch sẽ được mở khi nhân vật đạt cấp 40

- Để mở tâm mạch, ấn C

Bảng tâm pháp :

Các điểm trong hệ thông tâm pháp gồm :

Lực đạo: Tăng điểm Ngoại Công và Bạo Kích nhân vật

Khuyến cáo: Dùng cho phái ngoại công ( Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Hành Sơn, Đường Môn,Nhật Nguyệt )

Nội kình: Tăng điểm Nội Công và Bạo Kích nhân vật

Khuyến cáo: Dùng cho các phái nội công ( Võ Đang, Nga My, Ngũ Độc, Tiêu Dao,Hằng Sơn )

Thể phách: Tăng lượng HP và MP cho nhân vật

Khuyến cáo: Dùng cho các phái

Cân cốt: Tăng lực Nội Phòng ,Ngoại Phòng và hiệu quả trị liệu cho nhân vật

Khuyến cáo: Sử dung cho các phái có kĩ năng hồi máu ( Thiếu Lâm, Võ Đang, NgaMy)

Khí hải: Tăng điểm Tinh Thông và Chống Đỡ cho nhân vật

Tinh Thông: Giảm tỉ lệ trúng Bạo Kích từ đối phương

Chống Đỡ: Tăng khả năng đỡ, giảm sát thương từ đối phương

Cấp tâm pháp: Cấp độ tâm pháp ứng với cấp độ nhân vật có thể đạt được

Tư chất còn lại: Điểm tâm pháp dùng để nâng tâm mạch. Mỗi cấp tâm pháp sẽ nhậnđược 10 diểm tư chất

Huyệt vị:

Huyệt vị cơ bản: Tăng huyệt vị cơ bản thì nhân vật sẽ được cộng chỉ số chocác thuộc tính tương ứng

Thừa khấp: 6 cấp tiêu hao 30 điểm tư chất

Tác dụng: Tăng Khí Huyết và Nội Lực

Từ Bái: 6 cấp tiêu hao 30 điểm tư chất

Tác dụng: Tăng Ngoại Phòng, Nội Phòng và Khí Huyết

Địa Thương: 6 cấp tiêu hao 30 điểm tư chất

Tác dụng: Tăng Bạo Kích và Khí Huyết

Đại Nghênh: 6 cấp tiêu hao 30 điểm tư chất

Tác dụng: Tăng Tinh Thông và Khí Huyết

Giáp Xa: 6 cấp tiêu hao 30 điểm tư chất

Tác dụng: Tăng Chống Đỡ và Khí Huyết,

Tăng cấp huyệt vị cũng tiêu hao điểm tư chất

Huyệt vị môn phái:

- Đối với từng môn phái, hệ thống tâm mạch sẽ có các huyệt vị cho từng môn phái.Khi tăng điểm cho huyệt vị môn phái, nhân vật sẽ tăng điểm thuộc tính

- Huyệt vị môn phái sẽ yêu cầu phải tăng điểm theo từng phái

- Huyệt vị môn phái có 9 cấp và tiêu hao 5 điểm tư chất cho 1 cấp

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay