Cơ bản20-02-2014

Năng lực chiến đấu của nhân vật trong Tiếu Ngạo Giang Hồ tăng lên theo sự cấp độ, kỹ năng, tâm pháp, trang bị. Người chơi từ cấp 5 bắtđầu gia nhập môn phái, có tổng cộng 10 đại môn phái có thể chọn. Sau khi gia nhập lập tức nhận được kỹ năng. Trong quá trình trưởng thành, người chơi có thể nhận trang bị đa dạng. Khi cấp 40 , người chơi có thể kích hoạt tâm pháp.

Bảng thuộc tính nhân vật, ấn phím C để mở

Điểm thuộc tính ảnh hưởng rất lớn đến thực lực chiến đấu của nhân vật

Điểm khí huyết: Điểm sinh mệnh của nhân vật.

Điểm sinh lực: Điểm ma pháp của nhân vật, tuyệt kỹ sẽ tiêu hao điểm nội lực 

Điểm nộ khí: tích lũy trong chiến đấu, dùng để phóng ra tất sát kỹ, kỹ năngtuyệt thế mật cấp cũng dùng điểm nộ khí

Điểm thể lực: Tự động hồi phục khi ở trạng thái tĩnh, sử dụng thân pháp tiêu hao điểm thể lực.

Điểm phá trán: Là điểm số quan trọng của võ hiệp khi chiến đấu. Trong khi chiến đấu nếu sai quá nhiều xuất hiện phá trán, dùng để đảo ngược lợi thế khi chiếnđấu. Khi điểm phá trán đầy đi đứng chậm chạp, đánh ngã, thậm chí bị đánh bay ra. Dưỡng khí có thể làm giảm điểm phá trán.

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay