Vô Ưu25-02-2014

Giới thiệu hoạt động Thiên Hạ Vô Ưu

Cấp độ yêu cầu : 40 trở lên

Số lượng tối đa : 50

NPC : Giải Phong tại Lạc Dương thành

Phần thưởng : Nhiều điểm kinh nghiệm, đá cường hóa, cuộn truyền thống sư môn

Hướng dẫn nhận nhiệm vụ

Người chơi sẽ thực hiện nhiệm vụ được giao từ NPC Giải Phòng ở Lạc Dương Thành, các nhiệm vụ này được lặp lại nhiều lần

Nhiệm vụ gồm các loại :

+ Thu thập

+ Giết NPC

+ Nói chuyện với NPC

+ Điểm kinh nghiệm sẽ được tăng dần khi nhiệm vụ được đếm gần về mốc tối đa

Tham gia hoạt động :

+ Vào danh sách hoạt động

+ Nhấp chuột vào Thiên Hạ Vô Ưu và nhấp chuột tiếp vào NPC Giải Phòng

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay