Phạt Phỉ Bang25-02-2014

Cách thức tham gia

- Bước 1: Người chơi nhận thông báo (dạng lệnh truy nã) từ hệ thống

- Bước 2: Người chơi di chuyển tới khu vực được như trong thông báo để tiêu diệt đối tượng bị truy nã

Một số vị trí tham khảo:

Bản đồ Tọa độ Nguyên liệu
Ngoại Ô Hành Sơn 242, 70 Nguyên liệu thường
Ngoại Ô Phúc Châu 120, -110 NL hiếm cấp 10, 20
Nui Võ Đang 200, -86 NL hiếm cấp 30
Hoa Sơn 861, -152 NL hiếm cấp 30
Dược Vương Cốc 496, -118 NL hiếm cấp 40
Thiếu Thất Sơn 506, 135 NL hiếm cấp 40
Chu Tiên Trấn 614, 70 NL hiếm cấp 50
Ngũ Bá Cương 719, -272 NL hiếm cấp 50
Thái Sơn 607, -124 NL hiếm cấp 60

Thời gian mở:

- Cả ngày, 15 phút sẽ có thông báo truy nã một lần

Bối cảnh

- Kho lương bị đánh cắp, mời các hạ ra tay truy tìm thủ phạm

Quy tắc

- Cấp độ: từ 10 trở lên

- Tuần hoàn: Không giới hạn số lần thực hiện

Phần thưởng:

Nguyên liệu, bảo thạch

Điền Bá Quang kính bút

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay