Giang hồ bảng25-02-2014

Giới thiệu về Giang Hồ Bảng

Yêu cầu cấp độ : Cấp độ 20 trở lên    

Tổ đội :1 người

Số lượng vượt phụ bản tối đa : 15 lần

Địa điểm : Liễu Kính Đỉnh tại Hành Sơn Thành

Phần thưởng : Nhiều điểm kinh nghiệm, tiền khóa và thẻ Anh hùng lệnh

Hướng dẫn nhận nhiệm vụ

- Người chơi sẽ nhận các nhiệm vụ tại bảng giang hồ bên cạnh Liễu Kính Đỉnh

-Nhiệm vụ chia làm 5 bảng, mỗi bảng được thực hiện 3 nhiệm vụ

-Mỗi nhiệm vụ sẽ nhận được 1 số điểm kinh nghiệm, người chơi có thể lựa chọn nhiệm vụ để thực hiện

- Hoàn thành 3 nhiệm vụ mỗi bảng sẽ nhận được 1 thẻ Anh Hùng Lệnh tương ứng với level người chơi

- Như vậy, tối đa 1 ngày người chơi nhận được từ hoạt động Giang Hồ Bảng là 5 thẻ Anh Hùng Lệnh

- Thẻ Anh Hùng Lệnh, người chơi có thể đổi lấy đồ 4 sao từ các NPC "đổi" trong thành: Phúc Châu, Hành Sơn, Lạc Dương

- Thẻ Anh Hùng Lệnh cấp thấp có thể đổi được thành thẻ Anh Hùng Lệnh cấp cao hơn cũng tại các NPC đó

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay