Thích quán20-02-2014

Giới Thiệu:

Thích quán là 1 cách chơi tác chiến ở trong lãnh địa bang phái giữa bang phái và bang phái với nhau, có 1 bên khởi xướng, bên kia không thể từ chối được. Bên khởi xướng cần phải chủ động tiến vào lãnh địa đối phương, tìm“Chiêu Thảo Sứ”, nói chuyện với NPC và phát động thích quán. Người chơi phát động thích quán phải là một trong các chức vị Bang chủ, vợ/chồng Bang chủ, phó Bang chủ, vợ/chồng phó bang chủ, hộ pháp, trưởng lão, thời gian phát động từ18h00 đến 24h00 hàng ngày.

Điều kiện:

Muốn phát động thích quán, đầu tiên phải thỏa mãn 4 điều kiện cơ bản dưới đây.

- Hai bên đều có lãnh địa bang phái đang trong trạng thái mở,hai bên đều phải đã khai tông lập phái và lãnh địa không ở trong trạng thái đóng.

-Cơ hội phát động thích quán của bên phát động thích quán lớn hơn 0.Mỗi một bang phái mỗi ngày lúc đầu đều có 1 cơ hội thích quán, sau khi khởi xướng thích quán nếu thắng sẽ không bị trừ, nếu thua cơ hội thích quán sẽ giảmvề 0 và không thể tiếp tục khởi xướng.

- Bên bị thích quán không ở trong trạng thái thích quán dự bị hoặc thích quán. Đối tượng bang phái không thể đã bị người khác phát động thích quán hoặc đang trong giai đoạn thích quán.

- Ngày hôm đó chưa có thích quán bang phái mình thích quán, trong 1 ngày không thể thích quán cùng 1 bang phái hơn 1 lần.

Quy trình thích Quán:

Lựa chọn mục tiêu khởi xướng thích quán:

- Huyễn diệu vũ lực: Loai mục tiêu nào cần thỏa mãn đủ các điều kiện cơ bản để khởi xướng thích quán, sau khi thắng không nhận được phần thưởng mang tính thực chất nào.

- Thế lực thông hành: Loại mục tiêu này ngoài các điều kiện cơ bản cần thỏa mãn, còn phải có tư cách là long đầu ở thành kiến lập phân đà của bang phái đối phương. Vùng mục tiêu có thể lựa chọn chỉ có một vài thành này. Sau khi chiến thắng có thể thành lập phân đà ở thành đã lựa chọn mà không cần đối phương phê chuẩn, thất bại sẽ không nhận được phần thưởng gì.

- Thương chiếm trúđịa: Loại mục tiêu này ngoài việc phải đảm bảo đủ các điều kiện cơ bản, còn phải kiến lập phân đà ở thành mà bang phái đối phương lập Tổng đà. Hơn nữa số lượng Tổng đà của thành này phải đạt mức tới hạn, đồng thời, người phát động trong túi đồ phải có vật phẩm “Minh Chủ Trừng Ác Lệnh”. Mục tiên có thể lựa chọn chỉ có 1thành này, sau khi thắng có thể di chuyển tổng đà của mình đến thành này. Tổng đà của bang phái bị thích quán sẽ phải chuyển đến thành Phúc Châu, thất bại sẽ không nhận được phần thưởng gì.

Hạ chiến thư:

Lúc phát động thích quán lựa chọn hạ chiến thư, sau khi thành công thì bên bị thích khách sẽ lập tức nhận được yêu cần từ bên thích quán. Nếu không lựa chọn Hạ chiến thư, sau khi chính thức bắt đầu thích quán, bên bị thích quán mới nhận được yêu cầu của bên thích quán.

Lựa chọn thành viên tham gia:

Số lượng người tham gia thích quán của bên phát động thích quán tối đa là 30. Sau khi lựa chọn người chơi trong giao diện Thành viên bang phái, thiết lập “Tham gia thích quán”. Người chơi được lựa chọn trong mục “thích quán” của giao diện này sẽ được đánh dấu V. Tất cả thành viên của bên bị thích quán đều có thể tham gia thích quán, không cần phải thiết lập gì thêm nữa.

Chuẩn bị thích quán:

Thích quán khởi xướng thành công, sẽ có 15 phút chuẩn bị rồi chính thức bắt đầu. Đến phút thứ 10, trong lãnh địa bang phái của bên bị thích quán sẽ phát quang sạch sẽ. Tất cả người không tham gia thích quán và thành viên của bang phái không bị thích quán đều bị trục xuất ra khỏi lãnh địa, đồng thời trước khi thích quán kết thúc sẽ không thể đi vào được.

Bắt đầu thích quán:

Thời gian thích quán giới hạn là 30 phút. Tiêu chuẩn để quyết định thắng thua là bên thích quán có thể kích sát được 3 mục tiêu thích quán trong lãnh địa đối phương trong hạn mức thời gian hay không.

Viết chữ:

Sau khi bang phái đại kỳ bị vứt xuống, đại môn của lãnh địa bang phái sẽ xuất hiện 1 NPC tên là “Thợ Sơn”. Người thích quán và bang chủ bang thích quán có thể sử dụng dịch vụ viết mà NPC này cung cấp, đến đại môn, nhập nội dung mình muốn, những chữ này sẽ được xuất hiện trên đất ngay cổng chính.

Kết thúc thích quán:

Sau khi kết thúc thích quán, nếu bên thích quán thắng, NPC trong lãnh địa bang phái bị thích quán sẽ rơi vào trạng thái không thể chống cự, chính là hình phạt nghiêm khắc cho bên thất bại. Trạng thái trừng phạt này sẽ kéo dài trong 30 phút. Sau khi kết thúc trạng thái trừng phạt, những người chơi không tham gia thích quán mới được phép vào lãnh địa, đồng thời bên bị thích quán lại rơi vào trạng thái cho phép bị thích quán tiếp.

Lịch sử thích quán:

Trong hàng thông tin mới bang phái của Phân trang thông tin - giao diện bang phái, có cung cấp lịch sử thích quán để xem. Trong đây cung cấp thời gian, thông tin và kết quả thích quán chiến.

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay