Phụ bản20-02-2014

 Bang hội bí cảnh phải sử dụng phần thưởng “môn phiếu” có được khi kết thúc hoạt động bang hội để vào.

Bảo vệ bảo khố

Điều kiện vào:

Vào tại chỗ người quản lý bí cảnh, tổ đội 2 người trở lên, tiêu hao 1 thần bí bảo hạp.

Phần thưởng:

Bảo vật, kinh nghiệm.

Các bước phụ bản:

- Sau khi vào bảo khố, trong đó sẽ xuất hiện một số hòm báu khả nghi, trong đó có 2 hòm không giống những cái còn lại,đánh vỡ nó có thể nhận được lượng vàng, số lượng vàng sẽ quyết định phần thưởng nhận được cuối cùng.

- Nếu đánh vỡ nhầm hòm, sẽ tìm thấy tên trộm vàng.Không thể sử dụng kỹ năng công kích tên trộm này, chỉ có thể dùng bao tải trong bảo khố để bắt lại và giao cho bảo vệ bảo khố,sẽ nhận được 1 lượng vàng làm phần thưởng.

- Tất cả các hòm cứ qua một khoảng thời gian lại refresh một lần.

- Bảo khố đóng cửa sau 3 phút, người chơi sẽ căn cứ vào lượng vàng kiếm được để nhận phần thưởng.

Truy kích tù nhân

Điều kiện vào:

Vào tại chỗ người quản lý bí cảnh, tổ đội 2 người trở lên, tiêu hao 1 thần bí bảo hạp

Phần thưởng:

Bảo vật, kinh nghiệm

Các bước phụ bản:

- Sau khi vào, mọi người cùng hiệp trợ triều đình truy nã một nhóm tôi phạm tù nhân có trang bị súng ống, truy binh triều đình vô dụng, đạn dược đều đã hết,mọi người phải cùng nhau thu thập đạn dược lại.

- Bọn thổ phỉ một lúc lại ném bom người chơi,uy lực của bom pháo rất mạnh, mọi người cần phải cẩn thận né tránh.

- Bởi vì không dùng thạo súng ống, bọn thổ phỉ thỉnh thoảng lại phóng ra những quả bom không nổ được, nhưng cũng bị thu hồi lại rất nhanh, người chơi hãy nhanh tay nhặt lại chi viện cho quan binh

- Sau khi thu thập được 20 quả pháo, thổ phỉ đầu hàng. Người chơi nhận được phần thưởng căn cứ vào thời gian sử dụng và số lần bị pháo ném trúng, nếu sau 30 phút không thu thập đủ toàn bộ đạn dược, bọn thổ phỉ sẽ chạy thoát.

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay