Lãnh địa20-02-2014

Vào Lãnh địa:

Bang hội khi khai tông lập phái sẽ có lãnh địa riêng, thông qua chức năng “truyền tống về bản bang” tại người quản lý bang hội là có thể trực tiếp về lãnh địa bang. Cũng có thể dùng chức năng “Tìm bang hội” của người quản lý bang hội để tìm lãnh địa của bang hội khác.

Bảo vệ Lãnh địa:

Lãnh địa bang hội trong thời gian mở mỗi ngày đều phải trả lượng kim tiền bảo vệ. Cấp độ bang hội càng cao thì lượng tiền bảo vệ yêu cầu càng nhiều. Kim tiền bảo vệ sẽ tự động khấu trừ vào ngân khố bang hội. Ngân khố bang hội cho phép khấu trừ đến âm tiền.

Đóng cửa Lãnh địa:

Lãnh địa không mở ngay từ đầu đến cuối, trong một số điều kiện nhất định, lãnh địa bang hội có thể bị cưỡng chế đóng cửa. Nguyên nhân dẫn đến việc lãnh địa bang hội bị đóng cửa có:

Số lượng người trong bang hội ít hơn 10 người, tình trạng này kéo dài đến72 tiếng

- Độ hoạt yêu trong bang hội ít hơn 20, tình trạng này kéo dài đến 72 tiếng

- Ngân khố bang hội bị âm và tình trạng này kéo dài đến 72 tiếng

- 7 ngày sau khi khai tông lập phái là thời gian bảo hộ lãnh địa, trong thời gian này không thu tiền bảo vệ lãnh địa, cũng không bị đóng cửa vì bất kỳ lý do gì. Sau thời gian bảo hộ, chỉ cần có 1 trong những điều kiện trên là sẽ bị cưỡngchế đóng cửa lãnh địa

Mở lại Lãnh địa bang hội:

Sau khi đóng cửa lãnh địa, nếu đáp ứng đủ yêu cầu,có thể mở lại lãnh địa bang hội tại chỗ người quản lý bang hội, lựa chọn “mở lại lãnh địa”

Điều kiện cần đáp ứng có:

- Số lượng người trong bang hội từ 10 trở lên

- Độ hoạt yêu bang hội từ 20 trở lên

- Ngân khố bang hội từ 500000 trở lên

- Trong túi có vật phẩm “Trùng chấn thanh uy lệnh” (mua trong thương thành)

Rời khỏi Lãnh địa:

Nói chuyện với giao thông sứ trong lãnh địa bang hội, có thể tùy ý lựa chọn 1 trong các thành Phúc Châu, Hành Sơn, Lạc Dương để rời khỏi lãnh địa

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay