Kiến Trúc20-02-2014

Tổng quát về kiến trúc bang hội

- Bang hội đã khai tông lập phải mới có thể có lãnh địa, từ đó có thể sử dụng kiến trúc bang hội.

- Kiến trúc bang hội không phải ngay từ đầu đã có thể sử dụng được, theo sự phát triển của thuộc tính độ kiến thiết kiến trúc bang hội mà dần mở ra. Độ kiến thiết có thể đạt được khi bang chúng hoàn thành nhiệm vụ bang hội hàng ngày.

- Mỗi loại kiến trúc lại có công năng riêng biệt và có thuộc tính cấp độ, cấp độ càng cao thì công năng càng mạnh, nhưng cấp độ của kiến trúc không thể cao hơn cấp độ bang hội. Khi cấp độ kiến trúc bằng cấp độ bang hội, cần tăng cấp độ bang hội mới có thể tiếp tục tăng cấp kiến trúc.

- Cấp độ của kiến trúc bang hội sẽ tăng sự vụ và do “Kiến Thiết Tổng Quản”trong lãnh địa đảm trách. Nói chuyện với NPC đó, lựa chọn “thăng cấp” trong“kiến trúc” là thăng cấp kiến trúc được.

- Điều kiện thăng cấp kiến trúc là phải giao nộp đủ nguyên liệu yêu cầu. Khi bang hội nâng cấp kiến trúc, hãy đến đối thoại với Kiến Thiết Tổng Quản, sẽ nhìn thấy mục lựa chọn “ đóng góp nguyên liệu nâng cấp”, lựa chọn đóng góp hết nguyên liệu yêu cầu là có thể thăng cấp kiến trúc

- Kiếm nguyên liệu để xây dựng kiến trúc Bang gồm "Khối Đá, Gỗ Thô, Cát Vàng"

Cách xây dựng công trình kiến trúc bang

 Kiến trúc bang hội Độ kiến thiết bang hội yêu cầu  NPC tương ứng 
 Nghị Sự Sảnh  Mở ngay  Hoạt Động Sứ
 Tình Báo Ốc/Hình Tấn Thất  Mở ngay  Vấn Nhân Ti/Chưởng Hình Sử
 Sương Phòng  Mở ngay  
 Thích Hổ Lâu/Hắc Điếm  5000  Tập Bộ Sử/Ông Chủ Hắc Điếm
 Quảng Trường  5000  Yến Ẩm Sứ
 Hậu Cần Xứ  15000  Hậu cần Sứ
 Tàng Ngọc Các  33500  Tàng Ngọc Các Quản Sự

Tác dụng của các công trình kiến trúc bang

 Kiến trúc bang hội  Công năng  Hiệu quả thăng cấp
 Nghị Sự sảnh  Suy luận thông tin giang hồ, hoạt động bang hội đang mở  Tăng số lượng thông tin và hoạt động bang hội được lưu
 Tình Báo Ốc/Hình Tấn Thất  Cung cấp nhiệm vụ bang hội thường ngày  Tăng phần thưởng nhiệm vụ ngày
 Sương Phòng  Cung cấp lượng hạn mức số người trong bang hội  Tăng hạn mức số người
 Thích Hổ Lâu/Hắc Điếm  Thu về vật phẩm rơi ra trong nhiệm vụ hàng ngày  Tăng giá thu về
 Quảng Trường  Mở yến tiệc  Yến tiệc sẽ tăng sức mạnh BUFF
 Hậu Cần Xứ  Cung cấp cơ hội làm việc cho bang hội, bán các vật phẩm bang hội đặc biệt  Tăng chủng loại vật phẩm đặc biệt bán ra
 Tàng Bảo Các  Thu thập và thăng cấp bảo vật, tăng phúc lợi  Tăng số lượng tàng bảo vật

Tin bài đã đăng
Top
vuon trai cay