Điền Bá Quang & Huyền Cơ Tái Xuất Đầu tư và đầu tư bao nhiêu cho phù hợp là những khuyến nghị từ Điền huynh trong sự kiện Huyền Cơ Tái Xuất.
  • 20-10 10/23/2014 5:17:08 PM Chỉ cần đã có nhân vật đạt level 10 trở lên, bằng hữu sẽ có cơ hội nhận được iPhone 6 khi tham gia sự kiện "Tái Xuất Giang Hồ".
  • 17-10 10/23/2014 5:17:08 PM Những thông tin đầu tiên về bản Update Trấn Tung Bảo Tháp tháng 10. Cấp độ 89, Địa cung 8x Yêm Đáp Hãn Lăng, phụ bản mới sẽ ra mắt cuối tháng này.
  • 17-10 10/23/2014 5:17:08 PM Còn 1 tuần cho cuộc đua dành ngôi Long Đầu ở các bản đồ. Ai đang là kẻ chiếm được nhiều đất đai nhất trong Tiếu Ngạo Giang Hồ tại các máy chủ?
Giải đấu: "Uyên Ương Hồ Điệp" Giải đấu dành riêng cho các cặp uyên ương Xem tiếp
(1884 bình chọn, 6/10 điểm)